a jezsuita-szerzetet Magyarországba s annak csatolt részeibe beveszik s állandósitják

Közös akarattal határozták, hogy mostantól jövőre a jezsuita szerzetet, mint testületet értve, Ő legszentségesebb felségének kegyes elhatározása, s a tekintetes karok és rendek előtt tett alázatos folyamodásuk következtében, e Magyarországban s annak kapcsolt részeiben bevettnek s állandósitottnak tekintsék.