Geri Tibor
2016. február 16

Állam, ország, társadalom

Sokan kérték, hogy írjam le, hogy MITŐL diktatúra Orbán Magyarország nevű, a magyar nép felett diktatúrát gyakorló, jogilag érvénytelen állama.
A téma nagysága miatt két részletben írom meg.

Ahhoz, hogy meg lehessen érteni a magyar történelem elmúlt ezer évének legnagyobb politikai bűncselekményét, melynek során külső (idegen) hatalmakat kiszolgáló, hazaáruló politikusok a magyar nép ezer éves államát és alkotmányos rendjét akarják megsemmisíteni, ismerni és érteni kell az állammal kapcsolatos alapfogalmakat. Azokat, melyek azt a történelmi, jogi, politikai, társadalmi környezetet írják le, amelyben a bűncselekmény tárgya, a magyar állam (és annak történeti alkotmányos, illetve állami jogrendje) elhelyezkedik és működik.

A megismerést ott kell kezdeni, hogy mi az ország, a társadalom, és mi az állam, és megérteni, hogy mi a különbség köztük, melyik melyiknek a része. Aztán tudni kell azt, hogy ki és hogyan hozhat létre államot, hogyan teheti ezt meg 1967, a nemzetközi jog gyökeres megváltozása óta, illetve mi az állam helye, szerepe és feladatai a modern emberi társadalmakban. Aztán tudni kell, hogy mi a jogállam, ki és hogyan alkotja meg a jogállam jogát, annak alaptörvényét (amely az állam jogrendszerének alapja, és az állam főbb szervezeteinek felépítését és működését írja le.)

Mert amíg ezt más területen működő nagy tudósok se értik, és neves jogászok SZÁNDÉKOSAN rosszul használják és magyarázzák az államhoz tartozó fogalmakat (pl alkotmánynak neveznek egy törvényt), addig az állampolgárok többsége se értheti. És ha ezt nem értik, akkor azt se érthetik, hogy mitől nem magyar állam ez az aljas módon Magyarországnak elnevezett, jogilag érvénytelen új állam, és főleg, hogy mitől diktatúra.

A rövid képlet így néz ki. Társadalom = Ország + Gazdaság + Állam.

Ebből az ország az földrajzi terület + területen élő lakosság + épített környezet.
A lakosság az döntően egy nép, de lehet több nép is egy helyen (jobb esetben egy nemzet, de lehet több nemzet is együtt vagy egymás mellett). Az infrastruktúra nagyobb része az országhoz tartozik (utak, vasutak, hidak, alagutak, repterek, ill. olaj-, gáz-, víz- és szennyvíz-, villany-vezetékek) kisebb része a gazdasághoz.
A gazdaság alapjaiban ipar, mezőgazdaság és szolgáltatás + infrastruktúra.
Az állam az a társadalom (ország + gazdaság) vezetésére, irányítására, működtetésére és kiszolgálására létrehozott jog- és intézményrendszer.

A működés szempontjából kétféle állam van. A nép érdekében működő állam, és a nép fölötti hatalom fenntartása érdekében működő állam. A létrehozás szempontjából is kétféle állam van. Belső hatalom által létrehozott állam, illetve külső hatalom által létrehozott állam.

A Kárpátok által határolt történelmi Magyarországon Árpádtól kezdve 1000 évig, belső hatalommal létrehozott, magyar állam működött. Árpád idején szellemi irányítású, magunk által létrehozott, a nemzetté vált magyar nép érdekében működő államunk volt. Ez az állam Géza és István idején elvesztette saját szellemi irányítását, külső befolyás (pápai egyház) alá került, és fokozatosan kezdett a nép feletti hatalom eszközévé válni. De gyakorlatilag Mátyásig a magyar nép érdekében IS működött. Mohács után nem az ország szakadt 3 részre, mert az egy maradt. Hanem rá majd 50 évre az állam szakadt kétfelé. A magyar királyságból önálló államként kivált az erdélyi fejedelemség és majd 300 évig így is maradt.. A Habsburgok uralkodásától kezdve a magyar állam már nem a magyar nép érdekében, hanem csak a magyar nép feletti hatalom érdekében működött. Az alkotmányos rend helyreállításáért a magyar érzelmű nemesség vezetésével a magyar nép két szabadságharcot is indított, de az alkotmányellenes királyi hatalom külső segítséggel, mindkét alkalommal győzött. A második vereség azért eredményt is hozott. A Habsburgok által „felszabadított” (elfoglalt) Szent Korona országai újra egyetlen államban, a Magyar Királyságban egyesültek. Viszont ezzel egy időben az újra létrejött magyar állam elveszti függetlenségét, immár saját törvényhozása által megerősítve (1867. évi XII. törvénycikk) újra az osztrák császár birtokába kerül.

Ennek vet véget – a Habsburgok oldalán elszenvedett világháborús vereség után – hatalmi elitünk a magyar állam jogutód nélküli megszüntetésével 1918 őszén. A békeszerződés aláírásáig 3 érvénytelen, nem magyar állam létrehozásával kísérleteznek, míg végül Horthy Magyarország nevű állama írja alá a békediktátumot.
1920-tól viszont a jogfolytonos magyar államot – területét és lakosságát megcsonkítva – nem a magyar állam történeti alkotmánya és belső szuverenitása alapján hozták létre, hanem külső szuverenitással. A trianoni békediktátum Horthy Magyarország nevű államát nevezte meg jogutód magyar államnak. Ezt erősítette meg az újabb világháborús vereség után az 1947-es párizsi békediktátum. Tehát a nemzetközi és magyar jog alapján az ezer éves magyar állammal jogfolytonos magyar állam neve 1920-tól 1949-ig Magyarország, 1989-ig Magyar Népköztársaság, azóta Magyar Köztársaság.

Tehát az állam az, amelyik a társadalom részeként irányítja az országot és a gazdaságot, és az államnak vannak vezetői, nem az országnak. De a magyar államot közel száz éve külső hatalmak irányítják, és az államot csak a saját hatalmuk fenntartása és nem a magyar nép érdekében működtetik!!! Ez a rossz hír nekünk!

A jó hír viszont az, hogy a nemzetközi jog 1967-es változása, és a magyar állam jogának 1989-es módosítása következtében, nekünk, a magyar állam állampolgárainak jogunk van változtatni ezen a trianoni helyzeten!
Csak ezt eddig senki nem mondta el a magyar népnek!
Ezt kell tudni ahhoz, hogy megértsük, hogy miért diktatúra a Magyarország nevű új, nem magyar állam, ki és miért – és miért így – hozta létre.
Erről írok majd a következő (II.) részben.