Geri Tibor
 2016. február 17

Miért akarják megszüntetni az 1100 éves, jogfolytonos magyar államot?

Az előző részben eljutottunk addig, hogy az ország és az állam az nem ugyanaz.
Az ország az terület és lakosság (nép, népek), az állam az meg jog és intézményrendszer.

És amiről nem volt még szó, az az, hogy a nemzetközi jog jogalanya az nem az ország.
És nem is a kormány, (ahogy Majtényi hazudja). Hanem az állam, esetünkben az 1100 éves magyar állam, ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság.
A Magyarország nevű állam nem tagja se az ENSZ-nek, se az EU-nak. Csak egy rabló magánhatalom állama, amely egyszerre 3 helyről lopja magának a pénzt. A magyar emberek adóiból az állami költségvetés megcsapolásával, az EU magyar népnek szánt támogatásaiból, és az általuk felvett állami hitelekből, amit velünk és az unokáinkkal tízszeresen és százszorosan akarnak majd visszafizettetni, maguknak.

Ezért adta a háttérhatalom az új államnak az országunk, Magyarország nevét, hogy ezzel is összezavarjon, megtévesszen és becsapjon. Bennünket és az egész világot. Hogy ne vegyük észre, hogy itt egy másik, új minőségű, nem magyar állam működik a magyar állam helyett. Aki azt mondja, hogy csak ugyanazt a nevet adták neki, amit Horthy is adott a magyar államnak, annak igaza is van, meg nem is. Az is egy új minőségű állam volt az ezer éves magyar államhoz képest, mert megállapítottuk, hogy a magyar államot 1920–tól már nem belső, hanem külső hatalommal hozatták létre, tehát egy bábállam. Meg a mostani is az.
A különbség annyi, hogy Horthy idején az új, magyarrá tett államot nevezték el Magyarországnak. Most meg egy nem magyar államot neveztek el Magyarországnak. Vagyis kétszeresen megtévesztő az új, a nemzetközi pénzügyi magánhatalom által, a hazaáruló politikusainkkal létre hozatott, nem magyar állam neve.

Az előző részben eljutottunk addig is, hogy ezt az 1920 óta létező, a trianoni békediktátummal magyar állammá tett, külső hatalommal létrehozott államot 1989 óta a magyar népnek joga van megszüntetni. És a népnek joga van helyette (!) belső hatalommal – egy nép által alkotott (ideiglenes) alkotmánnyal – egy nép érdekében működő, új, szabad és független magyar államot létrehozni!!!
De csak a magyar népnek van ehhez joga és nem a képviselőknek! Mert a magyar állam alkotmánynak nevezett alaptörvényében 1989-ig a hatalmat a képviselők gyakorolták, de 1989-ben bekerült az a mondat, hogy „minden hatalom a népé”. EZÉRT hozatta létre a háttérhatalom a hazaáruló politikusokkal a Magyarország nevű diktatúrát. Hogy a nép ne gyakorolhassa a hatalmát, ne alkothasson új alkotmányt, és azzal ne hozhasson létre olyan új magyar államot, mely 500 vagy inkább ezer év után újra a magyar nép érdekében működne. Mert ez olyan példa volna a világ népeinek, ami alkalmas arra, hogy megakadályozza a háttérhatalom most épülő, államok feletti, új világhatalmát.

Ezért kellett minden eszközzel, alkotmányellenesen, hazaárulással, csalással, hazugsággal, félrevezetéssel elkövetniük az évezred politikai bűncselekményét!
Mert a valódi néphatalom létrejöttét a pénzügyi magánhatalomnak mindenképpen meg kellett akadályozni. Mert a valódi néphatalom az, amely megakadályozhatja ennek a magánhatalomnak az új világhatalmát. És ez itt, Magyarországon, a magyar nép által létrehozott, új magyar állammal veheti kezdetét.

Ezért félnek tőlünk ezer éve, és ezért akartak és akarnak elpusztítani bennünket, hogy ezt ne tehessük meg. Ne hozhassunk létre István előtti, ősi közszabadságunk módjára működő néphatalmat, ne mutathassunk példát a világnak egy maitól jobb állami működéssel.
De túléltük, itt vagyunk, és MOST KÖZÖSEN meg fogjuk tenni azt, ami a feladatunk, ami kötelességünk, őseink példáját követve, nemzetünk jövője, utódaink és a világ népeinek érdekében.
Ilyen súlyú az, amit teszünk barátaim!!!

És akkor nézzük végre, hogy mitől is diktatúra az Orbán vezette, Magyarország nevű új állam, és miért NEM LEHET egy új nevű, jogfolytonos magyar állam.

Az, hogy egy állam – jogi vagy politológiai szempontból – diktatúra vagy nem, azt nem én vagy más dönti el szubjektív érzései alapján. Hanem a társadalom-tudományok objektív szabályai határozzák meg az állam alaptörvénye alapján.

Diktatúra a joghatóság hiánya miatt

A Magyarország nevű államot a Magyarország Alaptörvénye nevű, törvénynek álcázott, jogi dokumentummal hozta létre a magyar politikai és jogász „elit”.
Ezért azt kapásból kijelenthetjük, hogy az új államot nem a nép hozta létre.
Tehát nem felel meg se a nemzetközi jog, se az ideiglenes alkotmány előírásainak.
Arról már eleget írtam, hogy jogilag mitől érvénytelen az Alaptörvény.
A lényeg, hogy nem az (nem a nép) alkotta meg, akit az ideiglenes alkotmányunk erre felhatalmaz.

Tehát az új államot nem a nép hozta létre, hanem jogászok és politikusok, egy jogilag érvénytelen dokumentummal, ami joghatás kiváltására alkalmatlan. Ezért a Magyarország nevű új állam, jogilag ugyanúgy érvénytelen, mint az Alaptörvény, ezért államként semmilyen jogi hatalommal nem rendelkezik senki és semmi felett.
NINCS HOZZÁ ÉRVÉNYES JOGA!

Ezért minden hatalom, amit a Magyarország nevű állam a magyar állam és állampolgárai felett gyakorol, csak jogellenes diktatúra lehet. Pont amilyent egy megszálló állam gyakorol a megszállt állam és annak állampolgárai felett.

A diktatúra létrehozásának felelősei

Ezt a hatalmat egyelőre nem erőszakkal, csak hazugsággal, csalással és félrevezetéssel működtetik. És ebben a disznóságban, az évezred bűncselekményében tettesként és tettestársként nem csak politikusok az elkövetők. Bűnrészes benne a jogász szakma elitje (bírók, ügyészek, ügyvédek) tudósok, művészek, szinte a teljes média és az értelmiség vezető rétegének nagy része!!! Mert képzettségüknél fogva tudniuk kellett, hogy mi történt, és köztük nem volt egy se, aki felszólalt volna az érvénytelen állam létrehozása ellen.

Bűnösök mind, mert a saját jólétük és hatalmuk fenntartása érdekében nem csak egy idegen állam hatalmához asszisztáltak, hanem a magyar állam, a magyar alkotmányos rend, azaz a magyar nép elpusztításához is. Mert elfogadták, hogy a viszonylagos anyagi jólétük honfitársaik millióinak kifosztására és nyomorára épül.
Mert tudták, hogy mi következik abból, ha az Alaptörvény hatályba lép, mert minden leendő aljasság benne van, pontosan lehetett tudni, hogy milyen lesz az új állam.

A jogfolytonosság hiánya

Elsőként nem csak azt lehetett róla tudni, hogy egy érvénytelen joggal akarják létrehozni, hanem azt is lehetett tudni, hogy nem lesz jogfolytonos magyar állam.
Mert a képviselők nem alkothatnak olyan törvényt, mely rendelkezik azzal a jogerővel, amivel az ideiglenes alkotmányt hatályon kívül lehet helyezni. Ha meg nem alkothatnak ilyent, akkor az ideiglenes alkotmány (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) hatályban marad, és ezzel a Magyar Köztársaság marad a magyar állam. Az Alaptörvény hatályba lépése után is. Vagyis a Magyarország nevű állam csak egy új, nem magyar államként jöhetett létre. Ezt erősítették meg az Átmeneti Rendelkezések 5. pontjában a képviselők, hogy ez is volt a céljuk. A Magyarország nevű államot egy általuk végrehajtott „jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulattal”, új államként kívánták létrehozni. Ott tévedtek, hogy ezt a szándékukat jogszerűen nem tudták megtenni, csak alkotmánysértéssel, ami azonnal érvénytelenné tette a jogukat. Így joghatás kiváltására az Átmeneti Rendelkezések se alkalmas, így az ezer éves magyar állam (annak ideiglenes alkotmányával együtt) hatályban maradt.

A diktatúra tényét maga az Alaptörvény szövege is bizonyítja.
De ezt az eddigi terjedelem miatt csak írásom III. részében tudom folytatni.