Tibor Geri  2019. május 24

Az írásomat Posta Imrének és követőinek ajánlom.
És azoknak, akik attól hiszik magyarnak magukat, mert a fejükbe nyomták, hogy nekik „fáj Trianon”.
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt”. – Posta Imre, az új Trianon filmet méltatva…
.
Ami valóban kellemetlen és fáj, az az IGAZSÁG.
Leginkább azoknak fáj, akik hazugságban élnek.
Ezért első olvasatra, sokaknak nem fog tetszeni ez az írásom.
Nekik azt ajánlom, hogy vegyenek pár mély levegőt, tegyék félre az előítéleteiket, az indulataikat, az eddig hallott hazugságokat, és a TÉNYEKRE koncentrálva olvassák el ezt az írást.
És ha elsőre nem értettek mindent, akkor vegyék a fáradtságot és olvassák el újra, mert NEM KÖNNYŰ olvasmány.
Mert a sok hazugság után az igazság elsőre mindig kicsit hihetetlen.
De attól még igazság marad.
Utána – ha tudják – vitathatják, amit írtam, de ahogy én is teszem, tegyék ide a BIZONYÍTÉKOKAT, a JOGSZABÁLYOKAT, amivel azt gondolják, hogy meg tudnak cáfolni.
.
Elegem van a háttérhatalmi hazugságokból, azokból is, amit 100 éve terjesztenek Trianonról.
Mert Posta Imrének tökéletesen igaza van:
„Trianon a magyar nyelvben az égbekiáltó igazságtalanság a gyalázat és bűn szinonimája.”
Csak hát pszichológusként neki kellene legjobban tudni, hogy ez NEM A VALÓSÁG, hanem egy 100 éves agymosás, egy hazugságözön állandó ismételgetése következtében létrejött társadalmi, nemzeti tudatállapot. Ami pont ahhoz kell, hogy a nemzet ne lássa, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet könnyen és egyszerűen felszámolni a valóságban!!!
.
Kezdjük annak a hazugságnak a leleplezésével, amit a legtöbben igaznak hisznek Trianonról.
„Trianonban feldarabolták Magyarországot”.
Az első, ami rögtön leleplezi az eseményeket irányító háttérhatalom hazugságát, amikor SZÁNDÉKOSAN keverik az ORSZÁG és az ÁLLAM fogalmát.
A másik hazugság, hogy maga a „feldarabolás” Trianonban történt volna.
Tehát ebben a mondatban minden szó HAZUGSÁG!!!
.
Magyarország, mint ország, a X. században a teljes Kárpát-medencét jelentette. László király és Könyves Kálmán hódításai után Horvátországot és Dalmáciát is, ezt nevezték a Szent Korona országának, amit a magyar ÁLLAM – Magyar Királyság néven – uralt, és irányította a társadalmi-gazdasági életet, védte az államot, a területet és a népet. Ez állt fenn Mátyás uralkodásáig.
Mohács után ez az ÁLLAM és annak TERÜLETE szakadt kettő (három) részre.
.
Tehát „Magyarországot” NEM TRIANONBAN „darabolták fel”.
Trianonban csak annyi történt, hogy írásba (jogi dokumentumba, egy nemzetközi szerződésbe) foglalták azt, ami 1918 és 1920 között történt a Szent Korona országai területén!!!!!!!
Igen, ORSZÁGAI, tessék figyelni a végén az i betűt, hogy megértsék, hogy mekkora jelentősége van egy i betűnek. Mert nem mindegy, hogy EGY ország, vagy ORSZÁGAI, ha már állam helyett országot hazudnak!!!!
Tehát Magyarország, mint ország, a részleges török megszállás idején szakad ketté, Magyar Királyságra (aminek egy részét elfoglalta a török) és Erdélyi Fejedelemségre, amely innen kezdve gyakorlatilag Horvátországhoz hasonlóan, saját állami irányítással, saját – 3 nemzetiségből álló! – döntéshozó testülettel (képviselői „parlamenttel”), önálló államként működik.
Ez a helyzet állt fenn előbb 1848-ig, amikor kísérletet tesznek Erdély visszacsatolására, de JOGILAG ez csak 1867-ben valósul meg, amikor a Habsburg Birodalom – azért, hogy a császárát magyar királlyá is koronázhassák – az általa elfoglalt egykori magyar területeket, a Szent Korona országait, újra a Magyar Királyság irányítása alá helyezi. (Horvátországgal külön szerződést kötve 1868-ban)
Tehát a Magyar Királyság – a korábbi Nagy-Magyarország területén – 1867 után RÉSZEKBŐL, Magyarországból és Társországaiból – a Szent Korona ORSZÁGAIBÓL – állt!!!
„1867. évi I. törvénycikk
Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország és Társországai királyává avattatik és koronáztatik”
.
A Habsburgok mindezt azért tették meg – akkor még jezsuita irányítás alatt – mert így fértek hozzá a Szent Korona Tulajdonához. Ugyanis az 1867. évi XII. törvénnyel az osztrák császár (magyar királlyá is koronázva) a Szent Korona tulajdonának (gyakorlatilag a teljes magyar állami vagyon) BIRTOKOSÁVÁ VÁLT!!! És innen kezdve elkezdett úgy bánni vele, mintha a tulajdona lett volna.
Ugyanis a Habsburgok se császárként, se magyar királyokként nem fértek hozzá a magyar állam vagyonához, mert a Szent Korona ezt nem tette lehetővé. De a közös monarchia vezetőjeként jogszerűen, a magyar Országgyűlés által jóváhagyottan, birtokossá váltak!!!!!
Ehhez az kellett, hogy a Magyar Országgyűlés 1861-ben – Teleki László, az ezt ellenző képviselők vezetőjének „öngyilkossága” után, Deák vezetésével (3 szavazat többséggel) elindította azt a folyamatot, aminek a végén a szabadságharcot leverő Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázzák.
Tehát az állami, jogi helyzet 1918-ig a következő:
Önálló Magyar Királyság Magyarország és TÁRSORSZÁGAI (!) területén, amely fölött a Magyar Országgyűlés 1867. évi XII. törvénye alapján az osztrák császár a BIRTOKOS.
.
Ezt azért kell tudni, mert amikor 1918. november 13-án IV. Károly nem csak magyar királyként mond le, hanem osztrák császárként is (és ezzel megszűnt az Osztrák Császárság) akkor a Magyar Királyság – birtokosától megszabadulva – önálló és szabad állammá vált. Csak az 1867. évi XII. törvénycikket kellett volna hozzá hatályon kívül helyezni, és Önálló magyar államként el lehetett volna kezdeni TÁRGYALNI az önálló nemzeti államokat akaró, IV. Károly (a jezsuiták) javaslatára létrehozott Nemzeti Tanácsokkal a társországok állami létéről.
Helyette a Magyar Királyság Országgyűlése – új választás kiírása nélkül – föloszlatta magát.
ERRŐL az aktusról nem beszélnek azok, akik ma Trianonról hazugságokat terjesztenek.
Mert ezzel – Horthy törvényét idézve – „az állami főhatalom gyakorlása az alkotmány rendes formái közt LEHETETLENNÉ VÁLT”. Vagyis a Magyar Királyság területe URATLANNÁ (azaz állami irányítás nélkülivé!) vált!!! Hiszen a még aznap a Károlyi vezette „Magyar” Nemzeti Tanács által kikiáltott Magyar Népköztársaság már nem jogfolytonos magyar állam!!!!
Ráadásul a hadsereget föloszlatva, nem képes megvédeni a terület szuverenitását.
.
Tehát hiába írja Drábik János, hogy a jezsuitákból, szabadkőművesekből és cionistákból álló háttérhatalom már korábban eldöntötte a Magyar Királyság területének maguk közt való felosztását (a tatár, meg a török is eldöntötte az ország elfoglalását, mégse történt meg egyik se), a gyakorlati végrehajtáshoz két dolog kellett. 1918-ban a Magyar Országgyűlés választás kiírása nélküli föloszlása, illetve az, hogy Horthy 1920-ban ne jogfolytonos magyar államot hozzon létre.
Ez a kettő nélkül a trianoni békeszerződés NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE, bármit döntött előtte a háttérhatalom!!!
Tehát ahhoz, ami történt 1918 és 1920 között az egykori Magyar Királyság területén, és amit a trianoni békeszerződés NEM ELDÖNTÖTT, csak UTÓLAG írásba foglalt, az a magyar politikai elit nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE!
.
Erről nem beszélnek, és ez helyett terjesztették el és terjesztik ma is, hogy a győztes hatalmak darabolták fel a magyar földet, szakították szét a magyar népet. Miközben ezt az akkori magyar nemesi, egyházi, gazdasági, jogi és politikai „elit” segítsége nélkül NEM LEHETETT VOLNA MEGTENNI!
Erről a felelősségről akarják elterelni a figyelmet a hazugságokkal, hogy az emberek ne értsék, hogy mi történt 1920-ban, hogy ne tudják, hogy Horthy vastagon benne volt abban, hogy a békeszerződéssel jogfolytonossá tett Magyarország nevű állama gyarmati létben levő magyar állammá váljon!!!
És akinek kétsége van-e felől, hogy Horthyt a háttérhatalom hozta helyzetbe (fegyverezte föl) és államának létrehozását a háttérhatalom irányította, annak két idézetet teszek ide.
„Add nekem egy állam pénzkibocsátási jogát, és nem érdekel, ki vezeti az államot”.
Ezt a mondatot szokták idézni, amikor a FED megszerzésével a háttérhatalom irányítási jogot szerzett az USA állama felett. Nos, ez megtörtént 1924-ben Horthy Magyarország nevű, a trianoni békediktátummal jogfolytonos magyar állammá tett államában is. Csak nem beszélnek róla.
„1. § ….az állam bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát a Bank e működésének megkezdésétől 1943. évi december hó 31. napjáig bezárólag terjedő időre a Bankra ruházza.”
1924. évi V. törvénycikk, a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról.
.
Ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi történt Trianon ELŐTT, hogy a háttérhatalom a magyar elit SEGÍTSÉGÉVEL hogyan hozta létre a Szent Korona országaiban az ott élő nemzeti kisebbségek helyi többségével!, és a megszálló Antant hatalmak segítségével az új államokat, ahhoz azt kell megértenie, hogy ez Horthy 1920. évi I. törvénycikke nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE.
És itt az mindegy, hogy a leendő békeszerződés ismeretében alkották meg az 1920. évi I. törvénycikket, vagy a törvénycikk megalkotása tette lehetővé (JOGSZERŰVÉ) a békeszerződést, de az TÉNY, hogy ez a törvény kellett ahhoz, hogy az új államok jogilag létre jöhessenek!!!
Tehát aki meg akarja érteni Magyarország XX. századi történetét, annak először ezt a törvényt kell megértenie (nem egy egyszerű történet, nekem 3 jegyzetem van róla, sok időt eltöltöttem vele mire minden hazugságot lehámozva eljutottam a valós TÉNYEK-hez) illetve ennek a törvénynek az összefüggéseit a trianoni békediktátummal.
.
Aki csak elolvassa Horthy 1920. évi I. törvénycikkét, annak rögtön kiderül, hogy Horthy nem a Magyar Királyság kormányzója volt – ahogy Zétényi-Csukás a Horthy Társaság elnöke! írja könyve előszavában! – hanem a háttérhatalom által létrehozott, és a békeszerződést aláíró Magyarország nevű állam kormányzója volt, és ez a Magyarország nevű új állam csak és kizárólag a békeszerződés miatt lett jogfolytonos magyar állam, és valójában semmi köze nem volt a Magyar Királysághoz!!! Mert a királyság államformát nem az alkotmányból eredeztették, hanem törvénnyel hozták létre. Ezért lehetett 1946-ban, ugyanebben a Magyarország nevű államban az államformát egy másik törvénnyel megváltoztatni. Tessék megnézni a törvény címét: „Magyarország államformájáról”.
És akkor az a hazugság is rögtön lelepleződik, hogy a Történeti Alkotmány 1944-ben vesztette hatályát. Mert valójában állam, terület és nép hiányában már 1920-ban hatályát vesztette.
És akkor az is kiderül, hogy aki a jogfolytonosságot Horthy Magyarországával akarja helyreállítani, az nem a Magyar Királysággal állítja vissza a jogfolytonosságot. Hanem a háttérhatalom által létrehozott Magyarország nevű gyarmattal. Vagyis azzal, aminek a Magyar Köztársaság a magyar jog és a nemzetközi jog szerinti amúgy is jogutódja. Vagyis ugyanazt a jogfolytonosságot akarják létrehozni, aminek a jogfolytonosságát tagadják. Az egész „nagy küzdelem” a „jogfolytonosság helyreállításáért” 100 illetve 70 éve ÁTVERÉS, a SEMMIÉRT folyik!
Mert a végén – ha el lehetne érni, de nem lehet – jogilag ugyanannál a gyarmati létnél lennénk, ahol most is vagyunk!!!!
.
Így ér össze a háttérhatalom 100 éves hazugságözöne a mai helyzettel, amivel korábban és most főleg az a cél, hogy a magyar nép ne értse meg, hogy az állami jogfolytonosság nép általi létrehozása megteremtené annak lehetőségét, hogy a magyar nép az általa létrehozott magyar állammal helyreállítsa az állami jogfolytonosságot a Magyar Királysággal, megszüntesse a trianoni békediktátummal létrehozott gyarmati létet, és utána helyreállítsa az 1920-ban megszakadt alkotmányos jogfolytonosságot!!!!
Ezt akarják megakadályozni a Trianon köré fölépített hazugságokkal, a korábbi területi revízióval, most meg azzal a hazugsággal, hogy egy jogilag nem létező, nem magyar állammal (az Orbán vezette Magyarország nevű diktatúrával) akarják kezdeményeztetni egy 100 éves nemzetközi szerződés felülvizsgálatát.
.
Nem írtam le mindent. De ha fel akarjuk számolni a békediktátummal létrejött gyarmati létünket – amiről nem beszélnek a trianonozók, és amit a jog segítségével nagyon könnyen megtehetnénk – akkor előbb le kell ülni mindenkinek egy asztalhoz. Kiteríteni mindenkinek a lapját, hogy lássuk, ki mit akar, és kiszórni magunk közül a cinkelt lapokkal, hazugságokat terjesztőket. Mert ők az első számú akadályai a magyar nép összefogásának, hogy a magyar népből az állami önrendelkezés (a szabadság és függetlenség) segítségével újra magyar nemzet lehessen.
Nem azt mondom, hogy mindenben nekem van igazam. De én az igazamat jogszabályokkal és történelmi TÉNYEKKEL bizonyítom, és készen állok bárkivel bármilyen nyílt vitára. Mint ahogy 7 éve az érvénytelen Alaptörvénnyel kapcsolatban is készen álltam, és nem jött senki.
Szerintem itt is ez lesz.
Helyette mocskolódás lesz, és a hazugságok további terjesztése…..
Én viszont megtettem, amit nekem kellett megtenni.
Leírtam az IGAZSÁGOT.
(A terjedelem okán itt csak egy részét…a többi a jegyzeteimben megtalálható).
.
Posta Imrének – aki nevét adja egy olyan újabb Trianon film promotálásához, aminek már a vázlatából látni, hogy milyen háttérhatalmi hazugságok lesznek benne – a következőt javaslom:
Olvassa el újra, mit írt a filmhez. Mert saját magukat leplezi le, hiszen pontosan leírja, hogy mit tesznek a film készítői. Mert amit másról ír, az rájuk ugyanúgy érvényes.
„Van merszed az igazságot kutatva szembesülni szellemi és lelki komfortzónád sérülékenységével? A múltad a jelened. Fejed fölött döntöttek, tudtod nélkül és akaratod ellenére olyanok, akik ma is ugyanúgy tudatlanságban próbálnak tartani, figyelmed elterelve éberséged altatva önmagad magabiztos ellenségévé tesznek. Semmi nem változott, csak a módszerek lettek sokkal kifinomultabbak és ezzel együtt aljasabbak a megtévesztésben.”
„Az akkori események haszonélvezőinek köre ma is kiváltságokat élvez és számonkérés helyett ….. képmutató csalássorozattal tartják vétkes tévedésben a megvezethetőket! Korunk nagy felfedezése a mozgókép által kiváltott társadalmi szintű hatás, mint lehetőség. Rossz kezekben a “film” manipulációs eszköz.”

És akkor a végén újra az idézet Posta Imrétől:
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt.”
Én készen állok arra, hogy derüljön ki az igazság Trianonról.
(Meg minden másról is.)
Posta Imre, Te készen állsz?
És Ti, akiknek fáj Trianon, készen álltok, hogy a fejetekbe nyomott háttérhatalmi hazugságok HELYETT megismerjétek a TELJES IGAZSÁGOT Trianonról? Onnan kezdve, hogy mi a Magyar Országgyűlés (később az alsó és felső háza) és a magyar politikai elit felelőssége az 1867-es „kiegyezésben”, az I. világháborúban, annak ilyen befejezésében, illetve az 1918 és 1920 között történt időszakban? Készen álltok arra, hogy a hazugságok helyett megtudjátok az IGAZSÁGOT Horthy Magyarország nevű államáról, és megértsétek, hogy a Magyar Köztársaság hogyan és miért JOGUTÓD ÁLLAMA Horthy „magyar” államának???
Mert ez kell ahhoz, hogy megértsétek, hogy Orbán Magyarország nevű diktatúrája miért jogellenes és miért NEM A MAGYAR ÁLLAM (hanem jogilag nem létező cionista bábállam) és hogyan lehet gyorsan és békésen felszámolni úgy, hogy helyette elkezdjük azt a csodálatos MAGYAR JÖVŐT építeni, amiről Pió atya és sokan mások is beszélnek.