7 éve mondom, hogy BÁRKIVEL összefogok, aki a magyar állam ideiglenes alkotmánya alapján akarja felszámolni a Magyarország nevű diktatúrát és úgy akarja helyreállítani az alkotmányos rendet.
Mert másképp NEM LEHET!!!
Mára kiderült, hogy egyetlen ilyen párt, szervezet vagy mozgalom sincs!
Akkor kivel fogjak össze?
.
12 éve hirdetem a világ társadalmi korszakváltását. Akkor rendeztem fizikai formába a Tetraédert a színes gömbökkel, az emberi társadalmak és a politikai rendszerek új, 3 dimenziós rendszermodelljét.
Ez a modell pontosan mutatja, hogy MILYEN LESZ a feudalizmus, a kapitalizmus és a szocializmus UTÁN a világ (a földi emberiség) következő társadalmi korszaka!!!
Tehát mondhatom úgy, hogy megalkottam a következő társadalmi korszakváltás elvi modelljét.
Nem azt mondom, hogy „azért jön, mert én leírtam”.
Csak azt mondom, hogy megkaptam a szellemi előképét annak, ami LESZ!
Azért, hogy fel tudjunk készülni rá, mert nekünk, magyaroknak, FELADATUNK lesz benne!!!
.
Amikor megértettem, hogy mi van a kezemben, hogy mire jöttem rá, sokáig nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, hogyan induljak el. És ekkor létrehoztam az első politikai egyesületet, amivel ennek megvalósításába kezdtem. Az egyesület méltó volt a modellhez, aminek a megvalósítására készült.
Egy franchise típusú, mellérendelt szervezetekből álló, ELVEK alapján, tizedes rendszerben, alulról építkező szervezet volt, amilyent azóta se csinált senki.
(És még pár évig nem is fog, pedig már 10 év elmúlt azóta.)
A terv az volt, hogy a politikai rendszerbe bekerülve – mint kefírgomba a tejben – BELÜLRŐL átalakítjuk a politikai rendszert. Vagyis 2-3 választás után társadalmi és jogalkotó többségbe kerülve, BÉKÉSEN, a korszakváltás politikai kultúráját és új államát hozzuk létre.
2010-ben, majd 2011-ben ennek a lehetősége – BELÜLRŐL – VÉGLEG ELMÚLT…
.
2010-ben a Fidesz 2/3-os OGY többséghez jutott és alkotmányozásba kezdett.
Ekkor jöttem rá, hogy 3 diploma után nem a választási rendszer megismerése miatt tanultam jogot, és nem véletlen, hogy éppen alkotmányjogból írtam a jogi szakdolgozatomat, és éppen egy volt igazságügyi miniszter volt az elbíráló, értékelő.
Mert erre mind szükség volt ahhoz, hogy amikor a Fidesz megalkotta az Alaptörvényt, akkor felismerjem annak JOGI ÉRVÉNYTELENSÉGÉT!
Ekkor hallottam először a háttérhatalomról, ekkor szembesültem először azzal, hogy nem egy párt hazaáruló akciójáról van szó, hanem benne van a TELJES politikai és jogi elit is. Erre írásos bizonyíték az a névsor, akiknek 2011-ben megküldtem a jogi érvénytelenségről szóló anyagomat, illetve azok a dokumentumok, amik a 2013-as ellenzéki tárgyalásokon készültek. Nem csak egy másik alaptörvényt alkottak jogilag érvénytelenül, nem a népszuverenitás elvét törölték el a magyar államban, hanem kísérletet tettek a magyar alkotmányos rend és az ezeregyszáz éves magyar állam felszámolására!!!
.
Úgy gondoltam, hogy az elit hazaárulását egy széles társadalmi összefogással meg lehet állítani, és a diktatúrát még csírájában – amíg nem okoz nagyobb károkat – fel lehet számolni. Erre hoztam létre az EGYSÉGfront mozgalmat, mert 3 lehetőség is volt a diktatúra felszámolására. De kiderült, hogy a parlamenten kívüli ÖSSZES PÁRT és mozgalom is a diktatúrát támogatta.
Így ez a lehetőség is elveszett.
Viszont a 2014-es érvénytelen választás, a vele meg az érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű diktatúra új helyzetet és új lehetőséget teremtett a magyar nép számára.
A magyar állam vezetés nélkül maradt. De a diktatúra nem csak az intézményrendszert szervezte ki a magyar államból, hanem a politikai elitet is, az államadóssággal együtt. Tehát a hazaáruló elit többé NEM TUD beleszólni a magyar állam sorsába, annak jövője a magyar nép kezébe került.
Már „csak” a félrevezetett NÉPET KELL MEGSZERVEZNI erre a feladatra.
.
Tehát 2014-re megértettem, hogy hogyan függ össze a korszakváltó rendszermodell az ideiglenes alkotmánnyal és az érvénytelen Alaptörvénnyel létrehozott háttérhatalmi diktatúrával.
És 2016-ra megértettem, hogy ez hogyan függ össze az ősi magyar értékrenddel, István árulásával és új, feudális államával, a Történeti Alkotmánnyal és Trianonnal.
Így 2016-ra kezemben volt egy teljes – jogilag érvényes, MEGVALÓSÍTHATÓ – FORGATÓKÖNYV arra, hogy a magyar nép hogyan szerezze vissza 1000 éve elvesztett szabadságát és állami önrendelkezését, hogyan állítsa helyre az 1920-ban megszakadt állami és alkotmányos jogfolytonosságát, hogyan számoljuk fel a Trianonban létrejött gyarmati létünket, hogyan számoljuk fel a politikai, jogi és gazdasági elit Orbán vezette jogellenes diktatúráját, és hogyan hozzunk létre egy új, jogfolytonos, független és szabad magyar államot.
Egy olyan államot, ami elindítja a világ új társadalmi korszakváltását!!!
.
2016-ra ez volt a kezemben. És akkor útjára indítottam a 3. szervezetet, az Alkotmányos Magyarország „társadalmi önszerveződést”, a fenti forgatókönyv a megvalósítására.
Erre az elméleti alapra kellett volna HELYILEG fölépíteni az új önkormányzatok alapjait, ezért lett TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉS a neve és szervezeti formája az Alkotmányos Magyarországnak.
De a diktatúra hamarabb felismerte, hogy mekkora veszély számára, mint hogy az emberek felismerték volna, hogy mekkora LEHETŐSÉG.
Így a diktatúra – miután se megszerezni, se felszámolni nem tudta – lehetetlenné tette az Alkotmányos Magyarország működését.
Ezért kellett új mozgalmat indítani, mert a vezetőség tagjainak mostani tevékenysége pontosan mutatja, hogy ki milyen érdekek mentén segítette a diktatúrát a felismerésem megvalósításának akadályozásában. Nem ENGEM akadályoznak!!!
Hanem a MAGYAR NÉPET és a világ népeit abban, hogy minél hamarabb egy jobb, békés, boldog új világban éljenek.
.
Ezek után – miután 7 év alatt kiderült, hogy a létező civil és politikai szervezetek vagy a diktatúrát támogatják, vagy nem értenek semmihez – a fenti FORGATÓKÖNYVET egy Jövőképpel kiegészítve, útjára indítottam a Szabadság mozgalmat. A mozgalmat, ami az Alkotmányos Magyarország után egy más szervezeti struktúrában, de ugyanúgy képes megvalósítani a korszakváltás forgatókönyvét, ami képes létrehozni egy csodálatos magyar jövőt.
Ezek után – miután egy teljes forgatókönyv van a kezemben nem csak a diktatúra felszámolására, nem csak a magyar rendszerváltásra, hanem az emberiség társadalmi korszakváltására – nekem mondogatják, hogy „össze kell fogni”, és csatlakozzak azokhoz, akik tudatlanságukkal, tevékenységükkel a diktatúrát segítik, akiknek semmilyen megvalósítható TERV nincs a kezükben.
Már elnézést, de aki nekem ilyen 12 év után ilyent mond, arról csak azt tudom feltételezni, hogy vagy fogalma sincs arról, hogy hol van, és mi van körülötte, vagy nem tájékozódott arról, hogy miről szól a felismerésem, vagy szándékos provokátor.
Nem NEKEM kell csatlakoznom megcáfolt hazugságokat hirdetőkhöz, hanem a Szabadság mozgalomhoz kellene csatlakozzon minden magyar hazafi, aki TENNI AKAR a magyar nép megmaradásáért, újra nemzetté válásáért, független magyar államáért, a világ társadalmi korszakváltásáért.
.
Igen, össze kell fogni a magyarságnak. De nem mindegy, hogy ki, kivel, milyen célok mentén, milyen szervezeti keretben fog össze. Mert a Szabadság mozgalmon kívül az ÖSSZES politikai szervezet a diktatúra érdekében működik, és pont a magyarok összefogását akadályozzák azzal, hogy önmagában megvalósíthatatlan RÉSZCÉLOK és erre létrehozott szervezetek mögé szervezik az embereket.
Miközben van egy forgatókönyv és egy mozgalom, amely MEGOLDÁSSAL RENDELKEZIK a magyar nép mai ÖSSZES problémájára, amellyel minden szervezet RÉSZCÉLJÁT is meg lehet valósítani.
Itt és így lehet jelentkezni a Szabadság mozgalomba:
Tagfelvételi kérelem