Tibor Geri 2018. december 22
A demokráciákat LÉTREHOZÓ szabadkőművesek és cionisták 200 éves, legnagyobb hazugsága az, hogy a nép hatalma (a népszuverenitás elve), az csak a megválasztott képviselőin keresztül érvényesül. Aztán a választás után, a megválasztott képviselők törvényt alkotnak arról, hogy azt tesznek, amit akarnak, és a nép nem tudja se visszahívni, se felelősségre vonni őket!!!
.
Tehát az első választás után, (de már az első, szabadkőművesek és cionisták szervezte választáson se) NEM ÉRVÉNYESÜL a NÉPSZUVERENITÁS ELVE!!!
.
Mert hiába írják bele a képviselők a maguk alkotta „alkotmányba” (vagy állami alaptörvénybe), hogy hatalmuk a néptől származik, ha az is beleírják, hogy a nép az alkotmányokba beleírt hatalmát csak a képviselőn keresztül gyakorolhatja!
Akkor az nem népszuverenitás (nem a nép hatalma), hanem képviselői szuverenitás ( a képviselő hatalma) a nép felett!!!!
Azoknak a képviselőknek a hatalma a nép felett, akik pártérdeket képviselnek. Azoknak a pártoknak az érdekeit, akik azok érdekeit képviselik, akik pénzelik őket. És itt a kör bezárult.
.
A népszuverenitásra hivatkozó konzervatív, liberális és szocialista demokráciák NEM a nép hatalmát gyakorolják, NEM a nép érdekét képviselik, hanem azokét, akik a pártokat pénzelik.
Egy szabadkőművesek és cionisták alkotta szűk kör érdekeit, akik a bankokat irányítják és a tőke érdekeit képviselik az állam polgáraival szemben.
A demokráciák az ő hatalmuk a nép felett.
.
Hogyan lehet ezt megváltoztatni, hogyan lehet a képviselők gyakorolta hatalomból nép által gyakorolt hatalmat létrehozni?
Nagyon egyszerűen!
Ahogy az ideiglenes magyar alkotmányban (ami egyben állami alaptörvény) LE VAN ÍRVA!!!
.
Ugyanis az 1989-ben létrehozott, ideiglenes magyar alkotmánynak van egy nagyon érdekes tulajdonsága.
Belekerült, hogy minden hatalom a népé! Vagyis a népszuverenitás nem csak elvként, hanem törvényszövegként is belekerült. Ugyanakkor kikerült belőle az a pont, hogy ezt a hatalmat a nép csak a képviselőn keresztül gyakorolhatja. Vagyis innen kezdve maguk a képviselők (a 85-ben választott kommunista képviselők) szüntették meg az 1920 óta tartó képviselői szuverenitás elvét, (!) és vezették be helyette a népszuverenitás elvét!!!
És még azt a szívességet is megtették, hogy a preambulumba beleírták, hogy az általuk alkotott törvény egy ÁTMENETI ÁLLAPOT, annak IDEIGLENES ALKOTMÁNYA, amelyik addig tart, míg a nép megalkotja az alkotmányát!!!
.
Tehát a képviselői szuverenitást – a tőke és a bankok képviselőinek nép feletti hatalmát – úgy lehet megszüntetni, ha a nép (és nem a képviselők!) megalkot egy alkotmányt, amivel új, jogfolytonos magyar államot hoz létre, amit a nép irányít, és ami a NÉP ÉRDEKÉBEN működik.
.
Ennek a lehetőségét – hogy a nép alkotmányozzon, és olyan államot hozzon létre, ami a saját érdekében működik, és amit a nép irányít – akarta megakadályozni a bankokat és tőkét irányító szabadkőműves és cionista „elit” a 2010-ben megválasztott képviselőkkel, és az általuk alkotott Alaptörvénnyel. Mert az alkotmány ezen előírásait – jogilag érvényesen – se módosítani, se megszüntetni nem tudták, de a néphatalom létrejöttét mindenképpen meg akarták akadályozni.
.
Valójában egy olyan magyar alaptörvényt akartak alkotni, amiből kiveszik a népszuverenitás elvét, de mivel nem volt joguk a hatályon kívül helyezéshez, ezért az Alaptörvényükkel létrehozott Magyarország nevű diktatúra nem a magyar állam helyett, hanem a magyar állam MELLETT jött létre. Ezzel – ideiglenesen – megakadályozták a néphatalom létrejöttét. De pont azzal segítettek, amivel ártani akartak. Az érvénytelen Alaptörvénnyel, meg a vele eleve diktatúraként létrehozott, Magyarország nevű, NEM MAGYAR állammal.
Mert egyrészt kiírták magukat a magyar államból (kiléptek a magyar államból) másrészt elvitték magukkal a képviselők által felvett adósságot.
Így a magyar népnek a magyar állam ideiglenes alkotmánya alapján lehetősége van a politikusok nélkül megalkotni egy új alkotmányt, azzal felszámolni a Magyarország nevű diktatúrát, és létrehozni egy új, jogfolytonos magyar államot, amiben már nem képviselői demokrácia, hanem a valódi néphatalom érvényesül.
Csak a népet kell megszerveznünk hozzá.
.
Ezt mondom, ezt írom 7 éve, hogy MEG KELL SZERVEZNI a NÉPET a NÉPHATALOM LÉTREHOZÁSÁRA.
És ezt akadályozza a szabadkőműves és cionista „elit” mindenfajta pártok és szervezetek létrehozásával, amelyek az embereket félrevezetve, mind valamilyen DEMOKRÁCIÁT követelnek.
Ennek kell véget vetni.
Meg kell mondani az embereknek, hogy a demokrácia HAZUGSÁG és FÉLREVEZETÉS, el kell mondani, hogy milyen új társadalmat hozhatnak létre, és ennek a létrehozására kell megszervezni a népet!