Tibor Geri
2019. június 16

avagy a BÉKÉS korszakváltás utolsó esélye, vagy Pio atya álma megvalósulásának megakadályozása.
.
Posta Imre azon gúnyolódik, hogy 2018 decemberében szabadságharcot hirdettem (miközben nem azt tettem) és nem veszi észre (vagy úgy tesz, mint aki volt katonatisztként nem látja, nem tudja), hogy az általa meghirdetett (vagy a háttérhatalom által szervezett, csak Posta Imre mögé bújtatott) „összefogás” a „nemzeti oldalon” az viszont a legbiztosabb út egy polgárháborúhoz!!!
.
A magyar állam lakosságának – nemzetközi jog és az állam ideiglenes alkotmányának joga szerint, alkotmányos rendje helyreállítása érdekében meghirdetett végső eszköze – szabadságharca, és egy terület és nép feletti uralomért vívott polgárháború (ami két vagy több fegyveres szervezet jog nélkül vívott fegyveres harca, mely nem a háborúk szabályai szerint zajlik) között óriási különbség van!
Ez nem két azonos értékű háború!
Főleg azért, mert ha lenne egy 4. magyar szabadságharc, nem biztos, hogy el kell jusson a FEGYVERES szabadságharcig, az győzhet már magával a meghirdetésével, hiszen a jogra támaszkodik, és akivel szemben meghirdetik, az a jogsértő pozíciójában van. De még addig se kell eljutni, lehet elég az, ha csak felkészülünk egy szabadságharcra, és a diktatúra látja, hogy ha kell, elmegyünk a végső eszközig, és azzal ők az életüket is elveszíthetik. Ezért harc nélkül leülnek tárgyalni a BÉKÉS átmenetről.
Egy polgárháború viszont minden esetben fegyveres cselekményekkel zajlik, emberi és anyagi veszteséggel jár, a vér és a halál szaga kíséri, és legtöbb esetben gazdasági államcsőd követi.
.
Egy nép alkotmányos, nemzetközi jog szerint vívott szabadságharcának vége ma már CSAK GYŐZELEM, az alkotmányos rend helyreállítása lehet!
Jelen esetben, a magyar államban, egy nép által alkotott alkotmánnyal a jogellenes diktatúra felszámolása, és egy új, jogfolytonos, független és szabad magyar állam létrehozása!!!!!!!!!!
Ellentétben egy értelmetlen polgárháborúval, ami hatalmas anyagi és emberáldozatok után se hozna semmi eredményt, csak a háttérhatalom által támogatott valamelyik győztes újabb diktatúráját.
Ezért nem mindegy, hogy ki és mit szervez!
Mert nem mindegy, hogy valaki azt szervezi meg, hogy a magyar nép békés eszközzel küzdjön a területén létrehozott jogellenes diktatúra felszámolásáért, és ha ez nem elég, akkor jogszerű szabadságharcot vívjon, és azzal vívja ki ezer és száz éve elvesztett szabadságát és függetlenséget. Vagy valaki egy olyan összefogást szervez (vagy annak az élére teszik), ami értelmetlen polgárháborúba viszi bele a magyar népet, ami eredményt nem hoz, se a diktatúrát se a gyarmati létet nem számolja fel, csak újabb, súlyos veszteséget okoz a még megmaradt magyarságnak.
.
Amit 2018 decemberében tettem, az egy másfél éves kényszerű várakozás után megtett rövid HELYZETÉRTÉKELÉS, és az abból levont következtetés nyilvánosságra hozása volt:https://www.youtube.com/watch?v=vSxMVvbqb4g
Ebben NEMSZABADSÁGHARCOT HIRDETTEM, hanem elmondom, hogy a diktatúra BÉKÉS leváltása, és ezzel együtt egy társadalmi korszakváltás elindítása már csak úgy lehetséges, ha FELKÉSZÜLÜNK (mi, magyar állampolgárok) egy alkotmányos, és a nemzetközi jog által támogatott szabadságharcra.
Nem biztos, hogy meg kell vívjuk, (főleg nem fegyveresen) még az se biztos, hogy meg kell hirdetni, de a BÉKÉS átmenet elősegítése érdekében FEL KELL RÁ KÉSZÜLNI. Azért, hogy a diktatúra tudja és érezze, hogy nincs értelme az ellenállásnak, főleg nem a diktatúra erőszakkal való fenntartásának.
Ennek megfelelően 2019 januárjában meghirdettem és útjára indítottam a Szabadság Mozgalmat, mely a korszakváltó Jövőképével alkalmas arra, hogy összegyűjtse azokat a magyar hazafiakat, akik el tudják indítani a diktatúra BÉKÉS felszámolását.
Ezzel új politikai alternatívát mutat(t)unk fel a félrevezetett, reményvesztett magyar népnek a politikusok vezette jogellenes diktatúrával szemben.
.
Amikor meggyőződtem róla, hogy az Alaptörvénnyel kapcsolatban leírt jogi álláspontom támadhatatlan, 10 millió forintot ajánlottam fel annak, aki megcáfol. Senki nem jelentkezett.
Azzal kapcsolatban, hogy a diktatúrát csak a magyar állam jogával lehet felszámolni, akár 100 milliót is feltennék, ha volna akkora vagyonom. Annyira biztos vagyok abban, amit állítok.
Mert ma már pontosan tudom, hogy sehogy másképp nem számolható fel a cionisták irányította, Magyarország nevű háttérhatalmi diktatúra, csak a magyar állam jogával!!!
Erre születtem, ez volt az életfeladatom, hogy felismerjem, és leírjam, hogy a magyar állam ideiglenes alkotmánya segítségével a magyar nép hogyan valósíthatja meg Pio atya álmát, hogyan lehetünk a saját szabadságunk visszaszerzésével a világ új korszakváltásának elindítói.
Erről, ennek BÉKÉS megvalósításáról szól az általam útjára indított Szabadság mozgalom.
.
Amit Posta Imre szervez, (vagy amit vele szerveztetnek) az a klasszikus háttérhatalmi technikák új köntösbe való bújtatása.
És Posta Imre túl okos ahhoz, hogy ne látná, vagy ha elmondják neki, akkor ne értené.
Hogy ezek után miért csinálja, azt tőle kérdezzétek, bár idézhetek tőle majd a hozzászólásokban.
Posta Imre azt mondja, elege volt a nemzeti oldalon levő vezetők töketlenkedéséből, árulásából, ezért állt egy új összefogás élére (vagy ezért fogadta el, amikor „ott találta magát” az élen).
.

Emlékeztetnék arra, hogy a háttérhatalom Horthyval is pont ugyanígy kezdte, és így lettünk gyarmat Trianonban.
.
Horthy háttérhatalom által létrehozott Magyarország nevű állama is egy állam nélküli „nemzeti kormánnyal” kezdődött egy érvénytelen államon (Tanácsköztársaság) belül. Majd szerveztek neki egy hadsereget és kiürítettek egy területet számára a volt államon belül, és a nemzetközi joggal létrehoztak neki egy Magyarország nevű gyarmatot, amit a nemzetközi joggal (Trianoni nemzetközi békeszerződéssel) jogfolytonos magyar állammá neveztek ki.
Ezt a Magyarország nevű jogfolytonos magyar államot (amit előbb Magyar Népköztársasággá majd Magyar Köztársasággá neveztek át) akarták megszüntetni 2011-ben az érvénytelen alaptörvénnyel, mert 1989-ben „véletlenül” olyant írtak az állami alaptörvényébe, amivel a nép megszabadulhatna a Trianonban létrehozott gyarmati léttől!
Csak Orbánék „elkurták” a lehetséges néphatalom felszámolását!!!
Nem elhárították a veszélyt, hanem felhívták rá a figyelmet! A jogilag érvénytelen diktatúrájukkal lehetővé tették a háttérhatalmi uralom (a gyarmat és a diktatúra) gyors és BÉKÉS felszámolását!
Ezért kell most az Orbán vezette diktatúra helyett új diktatúrát létrehozni a háttérhatalomnak!
És erre kell a hatalomnak a Posta Imre szervezte „összefogás” a „nemzeti oldalon”!!!
Mert a Magyarország nevű diktatúrát utólag már nem lehet egy nemzetközi szerződéssel se érvényes állammá, se jogutód magyar állammá tenni. Kell egy nagy nemzetközi háború vagy legalább egy magyar polgárháború, aminek lezárásaként a háttérhatalom egy újabb nemzetközi szerződéssel létre tud hozni egy újabb gyarmati létben levő, jogfolytonos (vagy nem jogfolytonos) magyar államot.
Ehhez kell a „nemzeti oldal” megmaradt erőinek jog nélküli összefogása, ennek állt az élére Posta Imre (vagy ennek állították az élére). Azért, hogy az általa kialakított helyzetet – ha szükséges – elvigyék egy polgárháborúig. Mert ez kell egy békeszerződéssel létrehozott, új magyar gyarmat létrehozásához, amit Posta Imre szerint „átmenetileg 5-10 évig orosz-kínai típusú oligarchák irányítanának, mert ez működik Kelet-Európában”.
.
Csak emlékeztetni szeretnék, hogy pont így, ezzel a technikával és magyarázattal hozta létre a háttérhatalom – „van másik”, ami jobb, mint a korábbi – a Jobbikot, majd a Jobbik után annak utódszervezeteit, pl a Mi Hazánk pártot Toroczkai vezetésével.
De a háttérhatalom a másik oldalt is így építette, így jött létre az MSZP után a DK, most meg a Momentum, meg korábban a Szolidaritás a pártoktól leszakadók összefogására.
(Volt alkalmam belülről megtapasztalni az építés technikáját, azért tudom újra felismerni.)
Amit éppen megalkottak, azzal arra hivatkoztak, hogy a régi szervezet rossz útra tévedt.
Itt és most ez a Juhász Zoltán által Őcsényben elindított „összefogás” is arról szól, amiről annak idején a Szolidaritás szólt a balliberális oldalon.
Összegyűjteni a pártok és a háttérhatalmi szervezetek irányítása alól kimaradni akarókat, hogy nehogy olyant tegyenek, amivel árthatnak a háttérhatalmi játszmáknak.
Mert ha ez az összefogás pl az én Felismerésem alapján, a magyar állam jogával az érvénytelen alaptörvény, és azzal a diktatúra fölszámolását tűzte volna a zászlajára, akkor a háttérhatalom izgulhatna, mert azzal eldőlne az első dominó, ami az egész háttérhatalmi Új Világrend létrehozását akadályozná meg! De NEM EZ TÖRTÉNT.
.
Posta Imrét, amikor személyesen találkoztunk, nem érdekelte a Felismerésem, őt csak az érdekelte, hogy számíthatnak-e rám.
Akkor is azt mondtam, amit mindig mondok. Aki a diktatúrát akarja felszámolni, az számíthat a „eszemre”, katonai, jogi, politológiai tudásomra, és a lőkiképző tudásomra is. De most, hogy már tudom, hogy ő is a Juhász Zoltán által indított „összefogás” tagja, vezetője(!), azt kell mondanom, hogy ez a polgárháborúba vivő összefogás nem számíthat rám! És mindent meg fogok tenni azért, hogy vagy változtassanak a céljukon, és kerüljük el a polgárháborútvagyderüljön ki mindenki számára, hogy a Posta Imre nevével fémjelzett összefogást kik szervezik, és ha ezt és így folytatják, annak olyan polgárháború lesz a vége, amivel minden esélyünket elveszítjük ahhoz, hogy megvalósíthassuk azt, ami a magyar nép feladata, küldetése, amiről Pió atya álmodott.
.
Miért állítom, hogy amit Posta Imre szervez (ami vele szerveztetnek) az biztos polgárháborúhoz vezet?
Társadalmat építeni csak állammal lehet. Az állammal szemben, az állam akarata ellenére nem lehet.
Ezért új társadalmat csak úgy lehet építeni, ha valaki vagy az adott állam fölött megszerzi az uralmat (lásd Hammurabi, Napóleon, Lenin, Hitler, Rákosi, Orbán) vagy új államot hoz létre, és azzal épít új társadalmat. Új államot viszont csak egy adott terület felett szuverenitással rendelkező nép (a nép többsége) hozhat létre jogszerűen (lásd Koszovó), egy kisebbség, belső szuverenitással, területi szuverenitás nélkül ilyent nem tud megtenni (lásd katalán, baszk vagy székely törekvések).
Tehát a társadalomépítéshez ELSŐ LÉPÉSKÉNT a területen nemzetközi jog szerint szuverenitást gyakorló állam feletti irányítást kell megszerezni. Jelen esetben ez a nemzetközi jog szerint a Magyar Köztársaság nevű Magyar Állam.
Ezt a magyar nép az ideiglenes alkotmánnyal könnyen és gyorsan megtehetné.
Juhász Zoltán szervezte Tudatos Társadalom ezt a lépést SZÁNDÉKOSAN mégis kihagyta!
És Posta Imre ugyanezen az úton jár! Úgy akar új társadalmat szervezni, hogy nem szól a társadalmat irányító állam jogi helyzetéről (ami helyett most egy jogellenes diktatúra gyakorolja a hatalmat).
De amíg Juhász Zoltán nem mondja meg, hogy kivel akar új államot építeni, ezért a tevékenysége csak hibás és értelmetlen, addig Posta Imre pontosan megmondja, (erősen leszűkítve a magyar népbe tartozókat) és ez teszi életveszélyessé a szervezését.
Ez vezet biztos polgárháborúhoz, mert új törésvonal mentén osztja meg a magyar társadalmat, és ami a legnagyobb hiba, hogy a megosztás mögé nem tesz jogot.
.
A háttérhatalom 1990-től kb 2006-ig bal meg jobb oldalra osztotta a társadalmat, közben 2002-től a jobboldalt elkezdték „nemzeti oldalnak” nevezni. A társadalmat 2010-től amerikai cionisták irányította balliberálisokra és 2012-től izraeli cionisták irányította „nemzeti oldalra” osztották, ez utóbbiak a másik oldal asszisztálása mellett létrehozták a Magyarország nevű diktatúrát, ami jogilag nem a magyar állam. Ekkor új törésvonal jött létre a magyar társadalomban, a diktatúrát létrehozó politikai elit került szembe a magyar néppel, a magyar állam állampolgáraival. Mivel a jog az ideiglenes magyar alkotmány alapján a nép kezében van, ezért ez a felállás egy biztos győztes helyzet a nép számára. Ezt a győztes helyzetet akarta a diktatúra felülírni előbb Hajnal Jánossal, majd amikor ez nem sikerült, akkor most Posta Imrével. Imre azt mondja, hogy a társadalom fele „zsidó-cigány, a másik fele liberálbuzi”, és hogy „van kb 300 ezer magyar”, akivel ő új társadalmat akar építeni. És nem beszél se a magyar államról, se a felfegyverzett diktatúráról, ami mögött Izrael áll. Tehát egy pillanat alatt 4 részre szakítja a mai magyar társadalmat, és ami a legnagyobb baj, hogy az állam érvényes jogát figyelmen kívül hagyja.
.
Ez így négy, jog nélküli csoportosulás lesz annak az államnak a területén, amelyik államban a politikai elit hazaárulást követett el, és megszüntette (kiszervezte magának) az állami intézményrendszert.
Vagyis a nép állam nélkül nem tudja megvédeni magát és a társadalmat.
Ez a négy csoportosulás küzd majd az (állami) hatalomért, egy jogellenes diktatúrán BELÜL!!!
Ha a képletet egyszerűsítem, akkor marad egy jogellenes diktatúra egy izraeli cionisták irányította gyarmaton, és marad egy jog nélküli, 300 ezres magyar tábor, akiket Imre helyzetértékelése szerint egy orosz-kínai hatalom támogatna majd. (Ha támogatna, mert Orbán is a támogatásukra hajt)
A baj az, hogy mivel jog egyiknél sincs (Posta Imrénél és a magyaroknál szándékosan nincs, mert nem érdekli a Felismerésem) ezért a kettő közti politikai harc egy idő után TÖRVÉNYSZERŰEN POLGÁRHÁBORÚHOZ VEZET. Mert amikor egy területen jogellenes vagy jog nélküli szervezetek küzdenek a hatalomért, és az egyik állig fel van fegyverkezve, abból jobb esetben polgárháború, rosszabb esetben véres leszámolás lehet. Én voltam olyan államban (Kambodzsa) békefenntartó, ahol ilyen erők 15-20 éves polgárháborúja után kellett békét teremteni. Iszonyatos pusztítás, több millió halott, az ország és a gazdaság romokban. Ezt jelenti egy jog nélkül elindított polgárháború.
.
Aki ennyiből nem értette meg, hogy mi a különbség egy szabadságharc és egy polgárháború között, és csak személyekben (vezérekben) tud gondolkodni, az a következőt jegyezze meg.
Amit Geri Tibor szervez – a Szabadság mozgalom elindításával – annak a vége vagy BÉKÉSEN, vagy legrosszabb esetben egy győztes Szabadságharc végén az, amiről Pio atya álmodott!!!
Megszűnik az Orbán vezette diktatúra, újra lesz magyar nemzet, amelyik létrehozza a Magyar Királysággal és a Magyar Köztársasággal egyszerre jogfolytonos, független és szabad Új MAGYAR ÁLLAMOT, mely létével megszünteti a Trianonban létrehozott gyarmati létünket!
És azért leszünk példa az egész világ számára, mert az új magyar állam a nép által alkotott alkotmány alapján jön létre, a népszuverenitás elve alapján fog működni, az egész társadalom érdekében. (Ellentétben minden mai állammal, mely a hatalmon levők érdekében működik, azok meg a háttérhatalom érdekében működnek.)
Tehát az új magyar állam a magyar nemzet érdekében fog működni. Nem lesz államadóssága, teljesen új alapon fog működni a gazdasága. És benne nem lesz helye a hazaáruló politikai elitnek.
.
Amit Posta Imre szervez, annak meg csak egy polgárháború lehet a vége (annak minden következményével) ami után NEM JÖN LÉTRE független magyar állam. Legfeljebb annyit érhet el, hogy egy másik hatalom (orosz-kínai?) dönt a magyar nép sorsáról, és onnan kezdve annak leszünk gyarmata, az általuk kinevezett helytartó kormány diktatúrája alatt.
.
Nem szívesen írtam meg ezt a jegyzetet, de kötelességemnek éreztem, hogy nyilvánossá tegyem azt a veszélyt, amit egy JOG NÉLKÜLI, „nemzeti összefogás”magában rejt.
Illetve nyilvánossá tegyem azt a lényeges különbséget, ami köztem (Geri Tibor) és Posta Imre neve, mostani tevékenységének iránya és lehetséges kimenetele között van.
Ez a különbség egy magyar állam joga szerint szervezett, nemzetközi joggal alátámasztott, pontosan megfogalmazott KÖZÖS CÉL mögé szervezett mozgalomban való összefogás, és egy cél nélküli, vagy rosszul megfogalmazott cél mögé szervezett „nemzeti összefogás” között.
Az egyiknek (legrosszabb esetben egy szabadságharccal létrejött) szabad és független magyar állam a vége, ami példát ad a világ korszakváltásához, másiknak polgárháború és egy újabb diktatúra a vége!
Lehet választani!
.
2019. 06.16.