Forradalom és szabadságharc?

Geri Tibor

2024.03.15

Forradalom és szabadságharc?

.

Forradalom volt-e 1848. március 15-én, avagy MIÉRT hazudnak nekünk március 15-ről?

És miről szólt mindhárom magyar szabadságharc?

.

A rövid válasz az, hogy fogalmilag NEM VOLT FORRADALOM, és AZÉRT HAZUDNAK NEKÜNK, hogy NE ÉRTSÜK a mindenkori politikai, államjogi helyzetet.

Mert aki nem érti, az NEM TUDJA, MIT KELL TENNI.

Vagyis azért HAZUDNAK – MA IS – március 15-ről, hogy NE TUDD, hogy mit kell tenni egy olyan (forradalmi) helyzetben, amilyen felé Magyarország most is halad!

Hogy ne tudd, hogy mit jelent a szabadságharc, és miért lehet rá szükség.

Szómágia, egymással ellentétes dolgok egymás mellé tevése, hogy a fejedben összekeveredjenek a dolgok valódi nevei, jelentései.

Mert a forradalom az nem csak szónoklás meg szavalás a népnek, esetleg fogoly kiszabadítás, a szabadságharc az meg nem egy rablóbanda Brüsszel elleni harca.

.

(Megint) nem hosszú elemzést akarok írni, de szeretném, hogy jól értsd, hogy MI TÖRTÉNIK, és MI MIÉRT történik.

Mert HELYESEN CSELEKEDNI akkor tudsz, HA ÉRTED, hogy mi történik.

Ha nem tudod, akkor csak megvezetnek, és mész a főkolomposok rázta kolomp után.

Mert ha meguntad a régi kolompot, mindig tesznek eléd egy újabb megcsinált főkolompost.

Mint most is. Mindegy, mi a neve. Vona, Kónya, Toroczkai vagy Magyar Péter.

A lényeg, hogy NE GONDOLKOZZ, az új kolomp után menj, ne kérdezz és NE A SAJÁT TUDÁSOD SZERINT CSELEKEDJ.

.

A magyar államnyelv Istvántól kezdve a latin volt (nesze nektek nagy keresztény magyarok!) egészen a Reformkorig. A latinból ered, hogy a nagy francia forradalomban az evolution (fejlődés, fejlesztés) szóból Revolution, azaz hirtelen nagy VÁLTozás, FORRadalom lett. Csak MAGYARUL kell tudni, a magyar nyelvet kell használni ahhoz, hogy pontosan értsd a különbséget.

Amikor a víz melegszik, az a fejlődés, és amikor már forr, akkor az egy gyors minőségi változás. A vízből gőz lesz, azaz halmazállapotot VÁLT, minőségi VÁLTOZÁS lesz.

Az egyikből egy másik lesz.

Ez a forradalom lényege. Hogy utána nem ugyanaz marad, mint előtte.

Mindkettő víz, de a kettő közt lényeges különbség van (próbálj gőzzel mosakodni).

.

Ugyanez a helyzet egy országban zajló forradalommal. Utána más minőség, a régi állam helyett új állam van, a régi jog helyett új jog jön létre. Lásd a nagy francia forradalmat, vagy az nagy októberi orosz forradalmat.

Az ország ugyanaz marad, de az állam és a jog megváltozik.

Ezért keverik és cserélik fel SZÁNDÉKOSAN Magyarországon az ország és az állam, az alkotmány és az alaptörvény fogalmakat. Hogy NE ÉRTSD, hogy mi történt, mi történik. És ezért használják a forradalom szót olyan helyzetre, ami nem volt forradalom.

.

Megváltozott a magyar állam és annak joga 1848. március 15-én (egyáltalán meg akarták változtatni?) vagy csak SZABADSÁGOT és főleg FÜGGETLENSÉGET akartak a magyar államnak, és benne a magyar(országi) népnek?

És ugyanezt akarták 1956-ban?

Ugyanis a forradalom és a szabadságharc ELLENTÉTES FOGALMAK, KIZÁRJÁK EGYMÁST!

A szabadságharc nem más, mint a megsértett alkotmányos rend nép (nemzet) általi helyreállítása államon BELÜL!

A SZABADSÁGHARCHOZ NEM KELL FORRADALOM! Csak a nép alkotmánya.

Forradalom után meg új állam és új jog van (lásd Kuba, vagy Líbia) ezért nem szabadságharc van, hanem háború. (Polgárháború, felszabadító vagy honvédő háború.)

.

Ezért beszélnek március kapcsán forradalomról a mindenkori hatalmon levők.

Hogy a fiatalok elzarándokoljanak a Nemzeti Múzeumhoz, meghallgassák a Nemzeti dalt meg a hatalmon levő politikai vezető hazugságait, aztán menjenek szépen haza.

Mert másnap ugyanaz a Magyar Királyság volt az állam, és a király másnap is az osztrák császár volt. Mert a hatalmon levők ebből a napból is levonták a következtetést, meg később 1956-ból is tanultak.

Mert ’56-ban se új államot és új alkotmányt akartak a diákok és a munkások, és nem Horthyt akarták vissza.

Hanem a hatalmat alkotmányellenesen gyakorlókat (a kommunistákat) akarták leváltani, és a külső (szovjet) megszállást akarták megszüntetni.

.

Na ezt kell megakadályozni most a diktatúra vezetőinek.

Hogy a magyar nép ne a 104 éves gyarmati létünk, és ne a „fülkeforradalommal” és az érvénytelen Alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű „új állam” ( valójában egy alkotmányellenes diktatúra) ellen lépjen fel az alkotmányos rend helyreállítása érdekében egy 4. magyar szabadságharc megszervezésével.

Hanem fogadja el az alkotmányos rendet megváltoztató (megváltoztatni akaró) jogellenes diktatúra tényét, egy rablóbanda alkotmányellenes hatalmát a nép felett.

Ezért hazudnak forradalmat oda, ahol nem volt.

Mert szabadságharchoz nem kell forradalom, forradalom után nincs szabadságharc.

Ezért beszélnek fülkeforradalomról az érvénytelen Alaptörvény helyett, ezért beszélnek Brüsszel elleni szabadságharcról egy alkotmányos rendet helyreállító valódi szabadságharc helyett.

Hogy félrevezessék és becsapják az embereket.

Hogy NE TUDD, mit kell tenned egy alkotmányellenes diktatúra felszámolása érdekében.

Minden tavasz és minden ősz erről szól a hatalomnak.

Félrevezetni a népet, forradalmat hazudni oda, ahol valójában alkotmányos rendet helyreállító szabadságharc kezdődött.