Miért HAZUGSÁG B. A. legutóbbi kezdeményezése?

Tibor Geri

2024.01.25

Ha érteni akarod, hogy Miért HAZUGSÁG B. A. legutóbbi kezdeményezése (kerekasztal tárgyalások a pártokkal + Kossuth téri TILTAKOZÁS a magyar nép elnyomása ellen) akkor

ELŐTTE két dolgot kell értened:

1. Miért diktatúra az Orbán Viktor vezette – aljas módon, megtévesztésül – Magyarországnak elnevezett „rendszer”, és miért nem a magyar állam?

2. Hogyan lehet felszámolni a Magyarország nevű, jogilag nem létező, alkotmányellenes diktatúrát?

(Békésen, jogszerűen – a jog eszközével – a magyar állam érvényes és hatályos jogával?)

 

Ha tudás nélkül hiszel, akkor könnyen becsapnak, félrevezetnek.

Nekem ne higgyél. ÉRTSD MEG, amit írok, és utána saját magad el fogod tudni dönteni, hogy mi az igazság, ki mond igazat és KI HAZUDIK.

Alapfogalmak (ránk vonatkozó része):

Nemzetközi jog: Államok közti két és többoldalú szerződések, megállapodások összessége.

ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete): A II. világháború győztes államai által létrehozott nemzetközi szervezet. A legnagyobb nemzetközi szervezet. A magyar állam 1953-tól tagja, majd az 56-os forradalom leverése miatti kizárás után 1963-tól újra tagja, ezért törvényei, határozatai a magyar államra nézve kötelezőek.

ENSZ Emberi Jogi Törvények: Az ENSZ alapító okirata is tartalmazza, de a legfontosabb Emberi Jogi Törvények a két Egyezségokmány (amit 1966-ban alkottak, és 1976-tól hatályos), ami a magyar állam jogának is része. (1976. évi 8. és 9. tvr.)

Mindkettő ugyanazzal a mondattal kezdődik, tehát ez a legfőbb (közösségi) Emberi Jog!

„Minden népnek joga van az önrendelkezésre.”

Alkotmány: A nép önrendelkezési jogának írásba foglalása.

Állam: A nép alkotmányával létrehozott jog- és intézményrendszer.

Alaptörvény: Az alkotmány alapján, az állam jogalkotására választott képviselők által, az alkotmány előírásai alapján alkotott első és legfontosabb törvény, az állam jogrendjének alapja.

Ha a fogalmakat értőn olvasod, magad is össze tudod rakni az igazságot.

Tehát az államok feletti legmagasabb jog (az ENSZ Emberi Joga) 1976-tól kezdve a NÉP kezébe adta a hatalmat, az alkotmányozás és új állam létrehozásának a jogát.

Ez bekerült a magyar állam jogába, és ez alapján módosították 89-ben (az ellenzéki pártokkal közösen) az állami alaptörvényt, ami így Magyarország -ideiglenes – Alkotmányává vált.

Beletették, hogy „minden hatalom a népé” és az Alkotmány egy átmenet idejére készült, aminek a végén a nép megalkotja a nép alkotmányát, amivel új, jogfolytonos magyar államot hoz létre.

Tehát Magyarország (átmeneti) Alkotmányos rendje a hatályos, többször módosított 1949. évi XX. törvény előírásai. (Ez egy nagyon fontos mondat, kérem megjegyezni!)

Ezt az alkotmányos rendet sértették meg a képviselők többszörösen 2011-ben.

Előbb a jogilag érvénytelen Alaptörvény megalkotásával, majd Magyarország Alkotmányának jogellenes hatályon kívül helyezésével, végül a Magyarország nevű diktatúra létrehozásával és előbb magyar államnak hazudásával, majd jogfolytonos magyar államnak hazudva.

A fenti alapfogalmakból az is látszik, hogy az alkotmány és az alaptörvény az nem ugyanaz, hiába hazudják annak.

Alkotmányt 1976 óta a nép alkot (Magyarországon ez egyértelműen, birtokos szerkezetben van a szövegben, ami így más államok alkotmányával ellentétben nem érthető félre és nem lehet képviselői alkotmányozásnak beállítani); alaptörvényt meg az állam nép által választott törvényalkotó szerve AZ ALKOTMÁNY ELŐÍRÁSA SZERINT (ez a lényeg!) alkot.

Vagyis alaptörvénnyel NEM LEHET hatályon kívül helyezni alkotmányt, mert a jogi hierarchiában FELETTE ÁLL.

1. Fenti alapfogalmak magyarázatából egyértelműen következik, hogy MIÉRT DIKTATÚRA a Magyarország nevű rendszer, és miért nem jogfolytonos magyar állam.

1.1. A képviselők alkotta Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentum jogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan. Tehát vele sem az alkotmányt nem lehet hatályon kívül helyezni, se új államot nem lehet létrehozni. De még átnevezni se lehet az államot.

Azért, mert alkotmányként nem az alkotta meg, akit az alkotmány erre felhatalmaz (nem a nép alkotta, hanem a képviselők), alaptörvényként pedig nem úgy alkották meg, ahogy azt az alkotmány előírja.

1.2. Tehát a Magyarország nevű rendszer egy alkotmányellenes, jogilag nem létező rendszer, még csak nem is állam (mert új államot csak a régi alkotmány jogával lehet létrehozni, vagy nemzetközi szerződéssel, vagy csak a nép hozhat létre, egy új alkotmánnyal) ezért nem lehet magyar állam se. Mert a magyar állam a nemzetközi jog és Magyarország Alkotmánya alapján továbbra is a Magyar Köztársaság, Magyarország (a magyar nép) Alkotmánya továbbra is az 1949. évi XX. törvény.

1.3 De a legfontosabb ismérve a diktatúrának az, hogy az érvénytelen Alaptörvényében eltörölte a nép önrendelkezési jogát, és a képviselők ismét bevezették az 1920-tól 1989-ig gyakorolt képviselői hatalmat a diktatúrán belül.

1.4 És amitől aztán végképp diktatúra, hogy a Fidesz alapszabálya miatt a Magyarország nevű rendszerben Orbán Viktor a hatalmat kizárólagosan birtokolja (amit még az Alaptörvényük is tilt!); ő dönt a képviselők személyéről, akik a 2/3-os hatalmukkal szintén kizárólagos hatalmat gyakorolnak a rendszer és annak uralmuk alá hazudott polgárai felett.

És akkor most jön a legfontosabb kérdés:

2. Hogyan lehet felszámolni a Magyarország nevű, jogilag nem létező, alkotmányellenes diktatúrát (békésen, jogszerűen – a jog eszközével – a magyar állam érvényes és hatályos jogával)?

Ha röviden akarom írni, akkor a létrehozás mutatja a megszüntetés módját.

Alkotmányellenes módon hozták létre, és hazugsággal tartják fenn.

Tehát le kell leplezni és nagy tömegek tudomására kell hozni a hazugságot. A leleplezés megtörtént, a Jogi Fórum megállapította, hogy az Alaptörvény jogilag érvénytelen, a vele létrehozott Magyarország nevű diktatúra nem állam és főleg nem a magyar állam és nincs joghatósága senki felett, különösen nincs a magyar állam állampolgárai felett.

A feladat ezt az ország népével megismertetni.

Mert ezzel lehet RÁKÉNYSZERÍTENI a diktatúrát, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Mert addig ignorál minden ezzel kapcsolatos kérdést, úgy tesz, mintha nem tudná, miről beszélünk.

De ha elegen tudják, akkor kénytelen lesz foglalkozni vele, és ha foglalkozik vele, akkor csak veszíthet, mert KIDERÜL AZ IGAZSÁG, kiderül a képviselők hazaárulása. És akkor egyetlen lehetőségük marad, ha élve akarják megúszni a bűncselekményeik sorozatát, ha a békés átmenet érdekében tárgyalást kezdenek velünk, akik kikényszerítettük ezt a helyzetet.

A másik lehetőség, ha az alkotmány KÖTELEZŐ előírása szerint arra szervezzük meg a népet, hogy JOGSZERŰEN (az alkotmányra hivatkozva) fellépjen a hatalom kizárólagos birtoklása ellen.

Mert ezt még az Alaptörvény is kötelezettségként írja elő, tehát a diktatúra hatóságai „saját joguk” alapján se léphetnek fel az erre hivatkozó szervezkedéssel szemben.

És erre a megoldás nem az, hogy az Alaptörvényben megszüntetik a hatalom kizárólagos birtoklását (vagy eltörlik azt a részt, amiben kötelezővé teszik a vele szembeni fellépést) hanem az, hogy eltörlünk mindent, amit a kizárólagos hatalommal hoztak létre, kezdve Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentummal. De akkor ennek a folyamatát is le kell tárgyalni.

Tehát minden út a kikényszerített tárgyalásokhoz vezet, ha a diktatúra vezetői a diktatúrájuk felszámolása után életben akarnak maradni.

Mert ha ez a jogellenes, bűncselekmények sorozatát elkövető rablóbanda erőszakot – különösen fegyveres erőszakot – alkalmaz a diktatúrája fenntartása érdekében, akkor egyrészt elkövetik az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűncselekményt, másrészt nekünk jogunk lesz VÉDEKEZNI, és jogszerű SZABADSÁGHARCOT vívni az alkotmányos rend helyreállítása érdekében az alkotmányos rendet erőszakkal megsértő, alkotmányellenes diktatúrával szemben.

És ebben a szabadságharcban a nemzetközi jog már nem az alkotmánysértőket fogja támogatni, mint 1849-ben és 1956-ban, hanem a népet. Tehát a nemzetközi jogra hivatkozva a diktatúrát segíteni többé nem jöhetnek külföldi csapatok a diktatúra védelmére, csak a nép védelmére.

Ezt kell TUDNI és ÉRTENI, és ha ezt érted, akkor rögtön érted, hogy MINDEN, AMI EZZEL ELLENTÉTES, az HAZUGSÁG!

Mert másképp NEM LEHET BÉKÉSEN felszámolni ezt a diktatúrát. És minden ERŐSZAKOS megoldás hatalmas anyagi és emberáldozattal jár, és a végén ugyanúgy Magyarország Alkotmánya lesz a jogi helyreállítás kiindulópontja, mint most.

Tehát rengeteg veszteség után ugyanott lennénk, ahova most még BÉKÉSEN eljuthatunk.

Csak ehhez a népnek nem azokat kellene követni, akik össze-vissza hazudnak, és valójában minden megszólalásukkal és minden tettükkel a diktatúrát szolgálják, a diktatúra fönnmaradását segítik. Mint ahogy most B. A. a semmire se alkalmas hétvégi TILTAKOZÁSSAL teszi.

Nem lebeszélni akarok senkit. Mert akit ilyen primitív hazugsággal, ennyi év után is át lehet verni, és azt hiszi, hogy van értelme, lesz eredménye egy ilyen „tiltakozásnak”, az menjen, megérdemli.

A többiek meg vigyázó szemük a Szabadság Mozgalomra vessék, mert rövidesen nagy bejelentést teszünk a diktatúra felszámolásával kapcsolatban.

hu_HUHungarian