Mi a legnagyobb probléma Magyar Péterrel, amiről a média nem tudósít?

2024.04.08
Akik csak két-három mondatot olvasnak, azoknak írom, hogy az a baj vele, hogy AZT HISZI (úgy tudja?), hogy a képviselőknek joguk van alkotmányt alkotni.
Ezzel pont ugyanúgy gondolkodik, és ugyanazt fogja tenni, amit Orbánék tettek.
Jogellenesen MEGFOSZTJA A NÉPET a nemzetközi jog biztosította és Magyarország Alkotmánya által garantált ÖNRENDELKEZÉSI JOG gyakorlásától.
Mert az EU tagállamokkal ellentétben, ahol a képviselők (még) mindenütt megalkothatják a nép helyett az ország alkotmányát, nálunk ez csak 1990-ig volt így!
1990 óta Magyarországon „minden hatalom a népé”, az alkotmányozó hatalom is.
Ezt vették el 2011-ben alkotmányellenesen a néptől Orbánék. És Magyar Péter nem megszüntetni, hanem FENNTARTANI akarja ezt az alkotmányellenes állapotot.
Mert vagy nem tudja, vagy azt hazudja, hogy nem tudja, hogy a képviselők 1990 óta Magyarországon nem alkothatják meg az alkotmányt a nép helyett.
.
Hosszabban kifejtve:
Rengeteg hazugságot láttam, hallottam, olvastam Magyar Péterről (nem csak a Rogán-művek tálalásában!) de a legfontosabb problémáról – ami nekünk, a népnek lenne fontos, hogy tudjuk – nem tudósít, nem beszél senki, egyetlen elemző se.
Pedig ettől függ, hogy érted-e, hogy mit akar, el tudod-e dönteni, hogy a Te szempontodból jó-e, amit csinál, vagy nem.
Ezért nem ír, nem beszél róla a háttérhatalom által irányított minden oldali média.
Mert „nekik” az a jó, ha NEM ÉRTED. Mert addig be tudnak csapni, félre tudnak vezetni, és ELHISZED, hogy neked is jó, amit Magyar Péter csinál.
Pedig csak „nekik” jó.
Elmondom, hogy miért.
.
Feltették neki a kérdést (csak rosszul) és válaszol is rá, és kimondja az igazságot is, (amiről nem tudósít se a kormány-, se az „ellenzéki” média) de így lehetősége van mellébeszélni is, és elterelni a figyelmet a LÉNYEGRŐL. (videó linkje)
Mert MI A LÉNYEG?
.
Nem az a helyes kérdés, hogy „rencerváltást” akar-e csinálni, vagy egy új pártot az „illegitim” Magyarország nevű „államon” belül.
Mert TUDJUK, hogy az utóbbit teszi, pártot alapít (ezt nem kell megkérdezni).
És azt is tudjuk, mondja is, hogy le akarja váltani ezt a rendszert.
(Mondani mondja, de nem azt teszi, amivel ez meg lehetne tenni.)
.
Az ő esetében a helyes kérdés az – ezt kell tőle megkérdezni – hogy „Ön szerint lehetséges-e egy jogilag érvényes új államot létrehozni egy jogilag érvénytelen rendszer (alkotmányellenes diktatúra) érvénytelen jogával?”
Mert erre jogászként a helyes válasz csak az, hogy NEM LEHET, vagy azt kell válaszolja – amit ki is mond – hogy SZERINTE az Alaptörvény nem érvénytelen.
És ezt ő mondja, és máris ott vagyunk az alapproblémánál, amiről csak én beszélek.
MIÉRT GONDOLJA AZT MAGYAR PÉTER AZ ALAPTÖRVÉNYRŐL, HOGY JOGILAG ÉRVÉNYES?
És áttételesen ezt is elmondja, és ebből számomra pontosan látszik, hogy mi a baj a gondolkodásával. Azt mondja, hogy „képviseleti demokráciában élünk”.
Csakhogy ez egy KÉTÉRTELMŰ VAKOLÓS mellébeszélés.
Mert nem az a lényeg, hogy képviselők irányítják az államot.
Hanem az, hogy KI hozza létre, MIVEL hozzák létre, és KINEK AZ ÉRDEKÉBEN működik a képviselőkkel (mert egyelőre még másképp nem lehet) irányított állam.
És itt két dolgot élesen meg kell különböztetni.
A képviselő alkotja-e meg a nép alkotmányát az „elit” nép feletti hatalma érdekében, vagy a nép alkotja meg a saját alkotmányát a nemzetközi jog alapján SAJÁT MAGA ÉRDEKÉBEN.
.
ÉS ITT TÉVED Magyar Péter.
Az I. világháború eredményeként a „demokráciát” sikeresen rákényszerítették Magyarországra, a Horthy vezette Magyarország nevű új államra.
Az állam irányítása a „nemzet” kezéből a képviselők kezébe került.
Magyarországon 1920-tól KÉPVISELŐI DEMOKRÁCIA működött, MINDEN HATALOM a képviselők kezében volt. Mert ők választották meg a kormányzót, mely jog szerint és esküjében is vállalva a Nemzetgyűléssel egyetértésben dönthetett.
És ez se 1945-ben, se 1949-ben NEM VÁLTOZOTT MEG.
Hiába írták bele az 1949. évi XX. törvénybe a kommunisták, hogy figyelembe veszik a népszuverenitás elvét, és „minden hatalom a dolgozó népé”.
Mert néhány ponttal lejjebb azt is beleírták, hogy „a népszuverenitásból eredő ÖSSZES JOGOT (továbbra is) a képviselők gyakorolják.
És ez így volt egészen 1989-ig, amikor a kommunista képviselők előbb az ellenzéki pártokkal (Antalékkal és Orbánékkal) majd a hatalomra kerülő új képviselők által (Antallék és Orbánék által) többszöri módosítás után megalkották Magyarország (ideiglenes) Alkotmányát!
Ebben a képviselők maguk cserélték le a maguknak adott képviselői szuverenitást NÉPSZUVERENITÁSRA („minden hatalom a népé”) . És kivették azt a mondatot, hogy az ÖSSZES JOGOT a képviselők gyakorolják.
Innen kezdve MINDEN HATALOM – kezdve az önrendelkezési jog alapján az alkotmány megalkotásával – a nemzetközi jog és Magyarország Alkotmánya alapján A NÉPÉ. Képviselő többé nem alkothat alkotmányt a nép helyett!
.
Magyar Péter ezt vagy NEM TUDJA, és elhitte (még mindig azt hiszi) hogy a képviselő alkotmányozhat a nép helyett, vagy pontosan tudja, hogy nem teheti meg és ugyanúgy hazudik, ahogy az összes képviselő, a pártok és a jogász „elit”.
És amíg AZT HISZI, hogy a képviselő alkotmányozhat, és az Alaptörvénnyel lehet „jó országot” csinálni, csak nem a Fidesz pártja és képviselői kellenek hozzá, addig NEM FOG KILÉPNI a 2012-ben ránk kényszerített ördögi körből, a Magyarország nevű alkotmányellenes diktatúrából, a jogellenesen visszahozott képviselői szuverenitásból a valódi NÉPSZUVERENITÁS rendszerébe.
.
Értitek, hogy mi a probléma Magyar Péterrel?
Ugyanazt mondja, ugyanazt teszi, mint Orbánék 2012-ben.
Jogellenes KÉPVISELŐI DIKTATÚRÁT HOZ LÉTRE a NÉP FELETT a népszuverenitás, A NÉPHATALOM VISSZAÁLLÍTÁSA HELYETT.
És nem mondja ki, hogy mi a végcél, nem mondja ki, hogy ezt a jogellenes, alkotmányellenes diktatúrát fel kell számolni, és vissza kell térni Magyarország Alkotmányához, a valódi népszuverenitás elvéhez.
Amit tesz, az csak a DIKTATÚRÁN BELÜL FOLYÓ HATALMI HARC, amivel a háttérhatalom a diktatúrát próbálja megmenteni.
És ezt Magyar Péter vagy tudja, hogy mire használják, vagy nem tudja.
Mert ami most zajlik, az nem más, mint a diktatúra megmentését (átmentését) szolgáló háttérhatalmi kísérlet Magyar Péter vezetésével.
A gátlástalan Orbán-diktatúra „puha diktatúrára” cserélése.
A leszerepelt teljes politikai elit lecserélési kísérlete, a gátlástalanul harácsoló „elit” leváltása a látszatra is ügyelő, „demokráciát” működtető új „európai” elitre.
Az összes ígéret, hogy mit akar, és mi hogy lesz, CSAK ÍGÉRET marad.
Mert ebben a rendszerben (demokrácia) csak egy új Hitler, csak egy új Rákosi kell, és jogszerűen következhet egy újabb (kemény) diktatúra, vagy egy új, gátlástalan Orbán kell, aki jogász létére jogellenesen is kész létrehozni egy nép feletti, alkotmányellenes diktatúrát.
.
Senkit nem lebeszélni akarok Magyar Péter támogatásáról. Aki úgy gondolja, az segítsen neki, hogy az Európai Unió képviselőjeként az Orbán diktatúra ne tudja koholt vádakkal becsukni.
De azt ne higgye senki, amit Magyar Péter mond, hogy az EU választás után két év múlva ezt a diktatúrát választással le lehet váltani.
Mert úgy csak Orbánt lehet leváltani egy másik diktátorra.
Ezt a diktatúrát vagy békésen, tárgyalások útján, a jogot betartva lehet felszámolni, vagy ha a diktatúra ebbe nem megy bele és erőszakot alkalmaz a néppel szemben a diktatúrája fenntartására, akkor szintén a nemzetközi jogot és Magyarország Alkotmányát betartva, egy jogszerű szabadságharc megszervezésével és meghirdetésével. És ha kell, a megvívásával lehet felszámolni.
Amíg ezt Magyar Péter nem érti (és nem hagyja, hogy elmagyarázzuk neki, nekik) addig arra alkalmas, hogy megingassa vagy bedöntse az Orbán rendszert (annak minden következményével), de arra nem alkalmas, hogy a nemzetközi jog és Magyarország Alkotmánya alapján új, jogfolytonos magyar államot hozzon létre a Magyarország nevű alkotmányellenes diktatúra helyett.
.
Ahogy most látom, szüksége van az EU képviselői mentelmi jogra, ezért addig biztos elzárkózik minden kapcsolatfelvételtől, mely ezt a közelebbi célját veszélyezteti.
Márpedig az igazság megismerése ezt a célt veszélyeztetné.
Ezért kénytelenek leszünk megvárni, hogy mit kezd a választáson elért új helyzettel.
És ahogy eddig is tettük, addig is foglalkozzunk a saját dolgunkkal, a nép tájékoztatásával és felkészítésével az alkotmányos rend helyreállítására.
en_USEnglish