Nyílt levél Magyar Péternek!

Geri Tibor

2024.04.14

.

Kedves Péter!
EL KELL MONDANOM NEKED A TELJES IGAZSÁGOT!
Mert amíg nem ismered az igazságot, addig amit teszel, azzal a diktatúrát segíted.
De mivel már két megkeresésemre se válaszoltál (jól dolgoznak a „segítőid”) ezért ezzel a nyilvános levéllel teszek egy utolsó kísérletet a kapcsolat felvételére.
Hátha így eljut hozzád, és ebből segítők nélkül megérted, hogy miért kell beszélnünk.
.
Péter!
Te is elvégezted a jogi egyetemet, értened kell, amit most leírok.
Amit teszel, az egy tökéletes forgatókönyv egy kormányváltáshoz, bármelyik európai ország JOGILAG ÉRVÉNYES államában. KIVÉVE MAGYARORSZÁGON!
Mert Magyarországon a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúra NEM ÁLLAM, NEM A JOGFOLYTONOS MAGYAR ÁLLAM!
Csak ezt hazudják, ezt akarják elhitetni mindenkivel, láthatóan sikerrel, veled is.
.
A Magyarország nevű diktatúra azért nem a magyar állam, mert jogellenesen és alkotmányellenesen jött létre. Nem az alkotta, akit erre a nemzetközi jog (az ENSZ Emberi Jogi Törvényei) és Magyarország Alkotmánya felhatalmaz.
Ezért csak egy politikusokból és jogászokból álló rablóbanda jogilag nem létező, alkotmányellenes puccsal hatalomra került, a hatalom kizárólagos birtoklásával működő szervezetének jog- és alkotmányellenes diktatúrája a magyar nép felett!
Ezért NEM ÚGY KELL FELSZÁMOLNI, mint egy érvényes állam nép feletti diktatúráját! Mert úgy NEM LEHET!
Szívesen elmondom Neked is, hogy HOGYAN LEHET, miért csak úgy lehet.
De előtte röviden leírom, hogy MI A VALÓS POLITIKAI, ÁLLAMJOGI HELYZET, amiben mozogsz. Mert én azt feltételezem, hogy nem látod. (Mert ha látod, és mégis azt teszed, amit, akkor rosszabb vagy Orbántól meg Gyurcsánytól is!!!)
.
A VALÓS HELYZET A KÖVETKEZŐ:
1989-ben a kommunista rendszer, annak kormánya és képviselői, az új pártok képviselőivel KÖZÖSEN ÚGY DÖNTÖTTEK, hogy megszüntetik a kommunisták magyar állammal gyakorolt nép feletti diktatúráját, és egy olyan „jogállamot” hoznak létre, amiben a hatalmat – a demokrácia szabályai szerint – „látszólag” ÁTADJÁK A NÉPNEK.
Vagyis a „szocialista demokrácia” helyett nyugati típusú, szintén a népre hivatkozva, de valójában ugyanúgy képviselők irányította, „liberális demokráciát” akartak létrehozni. És azt a népre bízták, hogy szabad választáson döntse el, hogy a liberális demokrácia keretein belül szocialista, liberális, vagy konzervatív törvényhozási többség és kormányzás működjön.
.
Ehhez, ennek az átmenetnek a jog szerinti levezényléséhez „az égiek segítségével” (ha ateista vagy, akkor ezt a 3 szót hagyd figyelmen kívül), a korábbi állami alaptörvény többszöri módosításával, KÖZÖSEN(!) megalkották Magyarország (új, ideiglenes) Alkotmányát(!), az ezer éve jogfolytonos magyar állam ÚJ ÁLLAMI ALAPTÖRVÉNYÉT(!) Magyar Köztársaság Alkotmánya névvel.
És amikor a nép bölcsen döntött, és egyetlen irányzat se kapott többséget, akkor szembesültek a ténnyel, hogy ROSSZUL ALKOTTÁK MEG az új alkotmányt!
A „minden hatalom a népé” mondattal VÉGLEG LEMONDTAK A HATALMUKRÓL!
A nép nélkül, a nép alkotmánya nélkül nem tudják létrehozni a liberális demokráciát!
(És akkor – 1995-96-ban – a konzervatívok és a szocialisták már nem is akarták.)
És a képviselők arra is rájöttek, hogy a nép – a megosztottsága miatt – egy új alkotmánnyal nem valamilyen demokráciát hozna létre, hanem NÉPHATALMAT.
Az állam irányításának egy új formáját, ami megfosztja a képviselőket (és a mögöttük álló pénzügyi magánhatalmat) a társadalom maguk érdekében történő irányításától!
.
Ugyanis a ’89-90-es alkotmány tartalmazza, hogy az ÁTMENET VÉGÉN a nép megalkotja a nemzetközi jogban biztosított önrendelkezési jogának megfelelő új alkotmányt! („Minden népnek joga van az önrendelkezésre.”)
Az alkotmány nem más, mint egy nép önrendelkezési jogának írásba foglalása!
Amiben A NÉP ÍRJA LE, hogy milyen elvek alapján, milyen államban akar élni!
EZÉRT a ’89-90-ben alkotott új magyar alkotmány – Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya – nem más, mint az ENSZ Emberi Jogi Törvényei megvalósításával
A VILÁG TÁRSADALMI KORSZAKVÁLTÁSÁT ELINDÍTÓ JOGI DOKUMENTUM!
Mert az ÁTMENET VÉGÉN a nemzetközi jog előírásának megfelelően egy olyan új magyar állam jön létre, ami a világon eddig még nem volt, ami példa lehet a világ népeinek. Egy nép által alkotott alkotmánnyal létrehozott, független és szabad, nép által irányított, a nép érdekében működő állam. A világ társadalmi korszakváltásának első állama, a demokráciákból valódi szabadságot biztosító néphatalom létrehozása.
.
Ezt viszont a világot (a Föld államait) eddig irányítóknak MINDEN ESZKÖZZEL MEG KELLETT AKADÁLYOZNIUK. Mert ha Magyarországon elvesztik a nép feletti hatalmukat, akkor előbb-utóbb mindenütt, minden államban elvesztik azt.
Ezért vissza kellett vegyék a magyar nép feletti irányítás jogát, ki kellett vegyék az alkotmányból a népnek adott hatalmat.
De rájöttek, hogy ezt a magyar nyelv – az alkotmány szövege – miatt JOGSZERŰEN TÖBBÉ NEM TUDJÁK MEGTENNI!
Csak jogellenesen, alkotmányt és nemzetközi jogot sértve!
Innen kezdve az államot háttérből irányítók számára már csak az volt a kérdés, hogy ezt a hazugságot melyik politikai irányzattal, hogyan, milyen technikával valósítsák meg, hogy A NÉP NE VEGYE ÉSZRE. Ehhez kellett egy irányzatnak 2/3-os képviselői többség, hogy a törvényhozási hatalomra hivatkozva elvégezhessék az alkotmányellenes jogsértést. És megalkottak egy új, alkotmányellenes alaptörvényt (Magyarország Alaptörvényét) ami az alkotmánysértés miatt jogilag érvénytelen lett.
Ezt az alkotmány védelmére hivatott szervezeteknek és személyeknek (AB, KE, a képviselők, a pártok, a vezérkari főnök és az országos rendőr főkapitány) AZONNAL SZÓVÁ KELLETT VOLNA TENNI, de még az alkotmányjogi tanszékek, a nagy jogi szervezetek és az alkotmányjogászok se tették meg. (Nyilvánosan csak én, a Facebookon, a jogászoknak írt tanulmányomban, 2011 őszén írtam erről.)
Bűnös hallgatásukkal hozzájárultak az újabb alkotmánysértéshez – 2011 utolsó napján az alkotmány jogellenes hatályon kívül helyezéséhez (annak kísérletéhez) – és így 2012. január 1-én a Magyarország nevű alkotmányellenes diktatúra létrehozásához, létrejöttéhez.
.
Összefoglalom:
A ’89-90-ben, a magyar állam törvényalkotó képviselői által, az ezeréves magyar állam állami alaptörvényének többszöri módosításával megalkotott Magyarország Alkotmánya – A Magyar Köztársaság Alkotmánya címmel – a népnek adott alkotmányozási joggal a világ társadalmi korszakváltását elindító dokumentum.
A magyarországi politikusoknak – a jogász „elit” segítségével – ezért kellett még a nemzetközi jog és az alkotmány súlyos megsértése árán is megakadályozni ennek a korszakváltó folyamatnak az elindulását. Mert ha beindul a folyamat, az elvezet a pénzügyi magánhatalom világ népei és államai feletti uralmának végéhez.
Ezt a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúra létrehozásával tették meg.
Ezért a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúra jogilag érvénytelenül jött létre (jogilag nem jött létre, jogilag NEM LÉTEZIK, csak hazudják, hogy létezik) ezért NEM ÁLLAM, NEM A MAGYAR ÁLLAM, NINCS ÉRVÉNYES JOGHATÓSÁGA a magyar nép felett. Csak ezt hazudják, ezt hitetik el velünk, magyarokkal és a világgal.
.
Ezzel az alkotmányellenes rendszerrel szemben való fellépés, az alkotmányos rend helyreállítása a magyar nép alkotmányos kötelessége, mert az alkotmány és az állam védelmére választott képviselők és személyek hazaárulást követtek el.
Aki ezt az alkotmányellenes rendszert nem felszámolni akarja, és nem annak érdekében tesz, hanem a fenntartásában segédkezik, az – ha tudatosan teszi – szintén hazaáruló, ha tudatlanul, akkor legalább a rendszer kollaboránsa, segítője.
Ezzel az emberiség fejlődésének, közös szabadságának, a társadalmi világkorszak megváltoztatásának akadályozója, a népek feletti magánhatalmi diktatúra segítője.
.
Kedves Péter!
Most már tudod, hogy mi a valós államjogi helyzet, mit teszel, és helyette mit kellene tegyél. (Ha tényleg a magyar nép és a világ népeinek érdekében akarsz tenni.)
Elfogadom, hogy eddig félrevezettek, mást láttál, mást tanítottak, mást tapasztaltál.
De most már tudod a valóság lényegét.
.
Amit most teszel, azzal a diktatúrát támogatod.
Még egyszer leírom.
AMIT MOST TESZEL, AZZAL A DIKTATÚRÁT TÁMOGATOD.
Mert elhiteted a követőiddel, hogy ez egy jogilag érvényes rendszer, a jog szerinti magyar állam, és választással lehet benne változást elérni. Pedig NEM LEHET!
Mert amit teszel, azzal NEM LEHET FELSZÁMOLNI ezt a diktatúrát.
Ha az volt az eredeti célod, az így nem valósítható meg.
Bedönteni lehet, államcsődöt létrehozni, polgárháborút elindítani, arra tökéletes, amit teszel, de ezzel a joggal – amiről Te AZT HISZED, HOGY ÉRVÉNYES – új magyar államot NEM LEHET ÉPÍTENI. Csak egy újabb érvénytelen diktatúrát.
Értem az eddigi tudásodból következő szándékodat.
Az egy sokkal hosszabb, bizonytalan út, amivel a végén vagy nem jutsz sehova, vagy csak oda juthatsz, ahova elődeink a magyar állammal már 1989-ben eljutottak.
Vissza kell adni a hatalmat a népnek, hogy a nép megalkossa Magyarország új alkotmányát és új államát. Mert ebből a helyzetből csak úgy lehet továbblépni.
.
De nem biztos, hogy ehhez valaha is lenne lehetőséged, még akkor se, ha igazak a szándékaid és minden a terveid szerint alakulna. Ráadásul a magyar állam érvényes joga ezt már 1989 óta tartalmazza. Tehát fölösleges azért hosszú és bizonytalan harcba bocsátkozni, ami jogilag érvényesen már 1989 óta létezik, csak a diktatúra AZT HAZUDJA, hogy megszüntette. JOGILAG NEM TUDJA MEGSZÜNTETNI!
Ezért A HAZUGSÁG LELEPLEZÉSÉÉRT KELL KÜZDENI, mert ezt a diktatúrát csak Magyarország Alkotmányával, a nemzetközi jog által elismert, érvényes és hatályos magyar állam jogilag érvényes és hatályos állami alaptörvényével lehet felszámolni.
Én azt tudom elmondani, hogy az EU választás után ezt hogyan tudod megtenni.
Mindenki más csak azt fogja elmondani, hogyan mentheted át a képviselők nép feletti hatalmát egy másik érvénytelen rendszerbe, egy 89-hez hasonló átmentéssel.
De két dolgot tudjál.
Ebből a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúrából jogilag sosem lesz érvényes állam, és jogilag sose lesz a magyar állam!
A Magyarország nevű diktatúra minden „jogtalan jogutódja” ugyanúgy egy jogilag érvénytelen rendszer lesz, ami jogellenes hatalmat gyakorol a magyar nép felett, amivel szemben a magyar népnek joga van fellépni.
És mi a Szabadság Mozgalom által szervezett Jogi Fórumon kimondtuk az érvénytelenséget és a magyar nép jogát az alkotmányellenes diktatúrával szembeni fellépésre. És rövidesen megkezdjük a magyar nép szabadságharcának MEGSZERVEZÉSÉT ehhez a jogszerű fellépéshez. Szerettük volna veled, de nem válaszoltál a megkeresésünkre, és Te a diktatúra átmentésének útján indultál el.
Az EU választás után korrigálhatod ezt a hibádat. De ehhez beszélnünk kell.
Mert akik körbevettek, azok a vállukra emelve más irányba akarnak majd vinni.
.
Ezt a levelet felteszem minden számomra elérhető helyen, és mindenkitől azt kérem, hogy aki tudja, juttassa el hozzád.
Te vagy most abban a helyzetben, hogy tehetsz a magyar nép érdekében. De ehhez szerénytelenség nélkül ki merem jelenteni, szükséged van arra a tudásra, amire én is csak az elmúlt 18 év politikai küzdelmei során tettem szert. Mert nekem se ezt tanították. Mert a jogot végzettek közül egyedül én nem hazudok a jogról. Mert én magamtól jöttem rá egy sor dologra 1920-tól kezdve Magyarország Alaptörvényéig.
És rajtam, rajtunk kívül senki nem Magyarország Alkotmánya által mutatott utat járja.
Márpedig minden más út jogilag érvénytelen, neked tudnod kell, hogy ez mit jelent.
.
Nyilvánosan kérem, hogy keress az elérhetőségeimen, én megtettem, amit tehettem.
Találkoznunk és beszélnünk kell a magyar nép jövője érdekében!
Rajtunk, a Szabadság Mozgalom tagjain kívül, mindenki, minden eszközzel akadályozni fogja, ebből tudhatod, mennyire fontos lenne a magyar nép érdekében.
.
2024. 04. 14.
Geri Tibor
a Szabadság Mozgalom alapítója és egyik vezetője

 

 

en_USEnglish