Magyar Péter „híveinek”, segítőinek, támogatóinak és a TISZA párt szavazóinak

2024.06.30
.
TESSÉK VÉGRE JÓL ÉRTENI, hogy MI, a Szabadság Mozgalom vezetői, NEM MAGUNK MIATT akarunk találkozni Magyar Péterrel. Mi csak KÖZVETÍTŐK VAGYUNK.
Az Alkotmány (Magyarország Alkotmánya) és a magyar nép ÉRDEKÉNEK közvetítői.
Azért mi, mert a magyarországi politikai szervezetek közül egyedül a Szabadság Mozgalom áll az alkotmányosság talaján, minden más politikai szervezet – a Fidesztől a DK-n át a TISZA pártig – alkotmányellenes tevékenységet folytat!!!
Ezért mi tudjuk elmondani neki, hogy mit ír elő az Alkotmány, mit kell tennie minden magyar állampolgárnak – így neki is – az Alkotmány előírása alapján a jelenlegi államjogi helyzetben.
Ez pedig a következő: Meg kell szüntetni Orbán Viktor alkotmányellenes, hatalom kizárólagos birtoklását megvalósító hatalmát, fel kell számolni a jelenlegi alkotmányellenes helyzetet, a Magyarország nevű alkotmányellenes diktatúrát, ami nem a magyar állam, és helyre kell állítani Magyarország Alkotmányos rendjét, és azzal létrehozni a jogfolytonos magyar államot.
.
És ezt azért Magyar Péternek kell elmondanunk, mert a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúrán belül a választás eredményeként ő lépett Gyurcsány Ferenc helyére! Az ő pártja lett a legnagyobb „ellenzéki” párt, mostantól két évig az eddig jogosan kritizált Gyurcsány Ferenc helyett Magyar Péter és pártja fog asszisztálni Orbán diktatúrájának létéhez, a nép további kirablásához, minden emberellenes intézkedéséhez!!!
.
Tehát elsősorban NEM NEKÜNK FONTOS, hogy TALÁLKOZZUNK! Hanem a magyar népnek, Magyar Péternek és a pártjának. És mi a magyar nép jövője érdekében erőltetjük ezt a találkozót, magunk miatt már rég lemondtunk volna róla. De éppen azért nem tehetjük meg, azért nem adhatjuk fel a találkozó lehetőségét az utolsó pillanatig, mert most ezen múlik Magyarország és a magyar nép sorsa. Hogy találkozhatunk-e Magyar Péterrel, elmondhatjuk-e neki, hogy miről szól az Alkotmány, megérti-e és aszerint cselekszik. És akkor „a haza fényre derül”.
Vagy nem sikerül vele találkozni, és magától és azok hatására, akik körbevették, akik hibás tanácsokkal látják el, csak azt fogja tenni, amit eddig.
Amivel a diktatúrát NEM LEHET felszámolni, amitől SEMMILYEN VÁLTOZÁS NEM LESZ, AMIT MEGÍGÉRT.
.
Tehát mi értetek, Magyar Péter hívei, pártjának VÁLTOZÁST AKARÓ szavazói érdekében IS akarunk találkozni és beszélni Magyar Péterrel. Mert nagyon úgy néz ki, hogy nélkülünk, az alkotmány előírása ismeretének nélkül, Magyar Péter saját magától nem tud kilépni ebből a körből, amiben most van, letérni nem tud arról az útról, amin most halad. Mert ezen az úton csak a diktatúra újabb vezetője lehet, de a diktatúra felszámolója nem lehet belőle.
Mert ezt a diktatúrát csak Magyarország Alkotmányával lehet felszámolni, diktatúrán belüli választással még győzelem esetén sem. Megírtuk, elmondtuk, hogy miért nem.
.
Ezért arra kérünk benneteket, hogy a MEGÍGÉRT VÁLTOZÁS megvalósulása és a nekünk személyesen (!) Magyar Péter által MEGÍGÉRT (!) találkozó létrejötte érdekében, AKI TUD, SEGÍTSEN!
Legalább abban, hogy felhívja Magyar Péter figyelmét a megígért találkozóra, hogy tudjuk, hogy a találkozóról való döntés tőle függ, és nem a segítői akadályozzák.
Mert ha tőle függ, és mégsem jön létre a találkozás, akkor levonjuk a megfelelő következtetéseket, és a szerint cselekszünk.
És akkor Magyar Pétert és a TISZA pártot is úgy kezeljük, mint a többi, diktatúrát fenntartó hazaáruló pártot és annak vezetőit.
Mert akkor innen kezdve nem azért lesz diktatúra, mert Orbán létrehozta és Gyurcsány fenntartja, hanem azért, mert Magyar Péter elindíthatná a felszámolását, de nem teszi meg.
.
Értitek már, hogy mi a tétje a találkozásunknak?
Legalább azok segítsenek, akik követőim, ismerőseim, vagy volt ismerőseim és volt követőimként most Magyar Pétert támogatják, de legalább részben értik, hogy miért érvénytelen az Alaptörvény, és egy diktatúrán belüli választással miért NEM LEHET FELSZÁMOLNI az Orbán vezette Magyarország nevű diktatúrát.
.
Ez, amit kérünk Magyar Pétertől, NEM ZSAROLÁS, ez a JOGI HELYZETTEL, az általa teremtett (!) politikai helyzettel, és a helyzetből adódó FELELŐSSÉGGEL való szembesítés.
Amit helyettünk nem tesz meg senki.
Enélkül meg ő nem teszi meg, amit a magyar népért meg kellene tennie.
Lehet, hogy ezzel együtt se, de ez legyen az Ő döntése.