Mit kellene tudnod és megértened? (Válasz egy kommentre)

2024.05.12
.
Ahhoz, hogy jól értsd a mai politikai, államjogi helyzetet, a trianoni békediktátumig kell visszamenni, és azt kell megérteni belőle, hogy „Szervezett Államcsere” történt annak érdekében, hogy a magyar államot kivonják a Történeti Alkotmányunk hatálya, és a Szent Korona tulajdonjoga alól, és A HATALOM TULAJDONOSA a NEMZETT HELYETT a győztesek (mögött álló pénzhatalom) irányította képviselők kezébe kerüljön.
Azért, hogy a társadalmat (az állammal) a nép érdeke helyett a pénzügyi magánhatalom érdekében irányítsák.
.
Ez a nemzetközi szerződés az új magyar állam alapító okirata, ebben a hatalom TULAJDONOSAI a KÉPVISELŐK. Meg a BIRTOKOSAI IS!!!!!
(A hatalom IGAZI TULAJDONOSAI meg azok, akik a képviselőket irányítják!)
Ezt a jogi helyzetet erősítette meg az 1947-es párizsi békeszerződés, és ez a jogi helyzet (a képviselői hatalom) állt fenn 1989-ig.
És ezt 1945-ben, az új választás után felálló Nemzetgyűlés KISGAZDA TÖBBSÉGE az első törvényébe bele is írta.
„1945. évi XI. törvény
1.§ (2) A Nemzetgyűlés állapítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját.”
.
Tehát 1945-től a képviselők (maguknak írt TÖRVÉNY alapján) ALKOTMÁNYOZÁSI JOGGAL RENDELKEZTEK!
MÉGSE ALKOTMÁNYOZTAK!
1920 és 1989-között Magyarországot ALKOTMÁNY NÉLKÜL irányították a képviselők, illetve a képviselők által választott vezetők.
Horthytól Rákosin át Kádárig.
’45-ig azt HAZUDTÁK, hogy ezt a Történeti Alkotmány alapján teszik, 45-től meg (a világ többi részéhez hasonlóan) alkotmányozó jogot adtak SAJÁT MAGUKNAK, és arra hivatkozva irányították az állammal a társadalmat!
.
De nálunk a Nemzetgyűlés mégse alkotmányozott, hanem a Nemzetgyűlés belső arányainak megváltoztatásával egy kétértelmű trükkel (a pénzügyi magánhatalom technikájával) egy Alkotmány NEVŰ TÖRVÉNYT alkottak!!!
És azt írták bele, hogy a hatalom BIRTOKOSA (és nem a TULAJDONOSA!) a dolgozó nép, de még ezt a birtokos jogot se adták át a dolgozó népnek, hanem megtartották maguknak, a bolsevik pártnak, és annak képviselőinek.
EZ VÁLTOZOTT MEG 1989-90-ben.
A képviselők Magyarország (Ideiglenes) Alkotmányának megalkotásával (amit az 1949. évi XX. törvény többszöri módosításával értek el) a hatalom TULAJDONJOGÁT adták át (VISSZA) a népnek!!!!
Akiből akkor lesz újra nemzet, ha az önrendelkezési jogát – és ezzel államalapító igényét – kinyilvánítja!
Tehát 1989-ben ez változott meg.
A képviselők a hatalom TULAJDONJOGÁT átadták a népnek, de az állam feletti BIRTOKJOGOT – AZ ÁTMENET IDEJÉRE – megtartották maguknak!!!
Ezzel a birtokjoggal éltek vissza a képviselők 2011-ben, és esküszegést és hazaárulást elkövetve meg akarták akadályozni, hogy az átmenet végén a nép alkotmányozzon, és megalkossa MAGÁNAK azt az új, nemzetközi jog és magyar alkotmány szerinti jogfolytonos magyar államot, mely a NÉP ÉRDEKÉBEN működik.
Mert ezzel megszűnik a képviselők (és a mögöttük álló pénzügyi magánhatalom) NÉP(EK) FELETTI HATALMA.
Ezért hozták létre (a képviselők) a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúrát. Hogy ezt megakadályozzák!
.
Na, ha ezt megérted, akkor érted meg, hogy a politikai élet MINDEN SZEREPLŐJE ennek a nép feletti diktatúrát megvalósító Magyarország nevű háttérhatalmi diktatúrának a fenntartása érdekében működik.
Orbántól kezdve Gyurcsányon és Toroczkain keresztül Magyar Péterig.
És ha ezt megérted, akkor érted meg, hogy miért Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya az, amivel ez a diktatúra felszámolható, és ami a nemzetközi joggal szinkronban biztosítja a magyar nép fennmaradását és jövőjét, ezzel biztosítva az EMBERISÉG jövőjét.
hu_HUHungarian